RePlast

Reference number
Coordinator Eskilstuna Kommun
Funding from Vinnova SEK 356 500
Project duration November 2016 - May 2017
Status Completed
Venture Circular economy
Call Circular flows - a call within circular biobased economy (pre-studies)

Purpose and goal

Syftet har varit en utveckling mot cirkulär ekonomi genom ökad kunskap om bioplaster, avfallsflöden och produktionsbehov. Genom en kunskapssammanställning och genomföradet av en workshop samt diskussioner med var och en av Eskilstunas plasttillverkare har målet att sprida kunskap om bioplaster och återvinning uppfyllts. Vid inventeringen av plastavfallsflöden identifierades ett par flöden som idag förbränns, som intressanta för industrin. Tillsammans testades två produkter, pulkor och tallrikar, där affärsmodellen kan anpassas enligt principerna cirkulär ekonomi.

Expected results and effects

Inventeringen av plastavfallsflöden och diskussionen med plasttillverkare förväntas leda till utveckling av utsortering och nyttiggörande av plasten i praktisk produktion. Likaså förväntas en kvalitetssäkringsprocess av de re-producerade tallrikarna möjliggöra utveckling av en affärsmodell enligt principerna i cirkulär ekonomi. Båda dessa med positiva effekter på ekonomin. Nya kontaktytor och ett givande utbyte mellan avfallshanterare och plastindustri och ökad kunskap om bioplaster och återvinningens möjligheter förväntas leda till ytterligare utveckling.

Planned approach and implementation

Samtliga plastproducenter i Eskilstuna involverades i arbetet genom diskussion om hållbar plastförsörjning, cirkulär ekonomi och egna möjligheter att genom anpassningar i råvaruförsörjningen bidra till mer hållbart plast-system samtidigt med bättre ekonomi. Ett par av dem har deltagit i praktiska försök med återtagande av uttjänta produkter för nyproduktion. Inventeringen av plastflöden och de kunskapsspridande åtgärderna ledde fram till en ömsesidig förståelse för möjligheter och hinder för recirkulation av plastmaterial och också utstakande av möjliga vägar framåt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.