Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Radikal Innovation i Små och Medelstora Kommuner

Diarienummer
Koordinator GEFION AB
Bidrag från Vinnova 401 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 initiering - 2019

Syfte och mål

Syftet och målet för projektet är att arbeta fram en innovativ tredelad lösning där små och medelstora kommuner får möjlighet stärka sina verksamheter genom radikal innovation och nytänkande. Genom projektet vill vi genom nytt sätt att arbeta med ny teknik, innovation och simuleringsverktyg, bidra till en utveckling av offentlig sektor för att göra den mer framåtsyftande, innovativ, attraktiv och global.

Resultat och förväntade effekter

Slutresultat och förväntade effekter är att projektet möjliggjort för innovationer och ny typ av samverkan mellan små och medelstora kommuner, vilket lett till bibehållen hållbar välfärd till en lägre skatt och med mer robusta kommuner samt ett internationellt nätverk av kommunhubbar.

Upplägg och genomförande

I detta första skede har potentiella partners ringats in och kontaktats. Vi har haft träffar och workshops med flera av tilltänkta samarbetspartners. I kommande skede av projektet kommer fördjupade samarbeten att inledas för att realisera projektets syfte.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 mars 2019

Diarienummer 2019-00878

Statistik för sidan