Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ProgressMe - föräldrastöd

Diarienummer
Koordinator Mood Ventures - ProgressMe
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Syftet med projektet var att bygge en prototyp av ett föräldrastöd för unga personer med ätstörning och testa denna mot målgruppen samt att samla data och kunskap kring ätstörning för att kunna vidareutveckla projektet mot både anhöriga och befintlig sjukvård. Projektet har uppnått de uppställda målen då vi har: - färdigställt prototypen - testat denna mot den tänkta målgruppen - utvecklat och utvärderat tänkbara framtida affärsmodeller för att utvecklat stöd även åt befintlig sjukvård

Resultat och förväntade effekter

De kvantifierbara resultaten är följande (förväntat resultat inom parantes): Antal personer som laddat ner appen under projektet - 1200 (1000) Antal personer som aktivt följer Progress Me via sociala media - 1200 (1000) Antalet aktiva personer på forumet - 500 (300) Frågeställningar vi belyst under projektet och resultat: 1. Hur gör vi data värdefull för föräldrar - genom att omvandla till konkreta övningar. 2. Vad vill föräldrarna ha - generellt vet man inte detta alla vill dock veta mer. 3. Hur skapar vi interaktion mellan verktyg, utbildning och app - genom framtida integration

Upplägg och genomförande

Vårt arbetssätt är inspirerat av de sätt mindre företag använder för att snabbt utvärdera produkter och tjänster, hämtat t ex från Lean Start Up (Erik Ries). Under projektet har vi också arbetat i s k sprintar, dvs utvecklat under 2 veckorsperioder, testat och förändrar, utvecklat igen osv. Vi har konstaterat att detta arbetssätt varit mycket framgångsrikt och avser att arbeta på liknande sätt för att vidareutveckla projektet till att omfatta även den traditionella sjukvården. Vi har även haft regelbundna sessioner med målgruppen för att säkerställa att innehållet blir bra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01331

Statistik för sidan