Kraftens Hus - social innovation av, med och för cancerberörda

Diarienummer 2018-01321
Koordinator Kraftens Hus Sjuhärad
Bidrag från Vinnova 252 200 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - step 1

Syfte och mål

Kraftens Hus är en social innovation initierad, driven och designad av och för cancerberörda. Projektet har utgått från tron att vi tillsammans bättre kan möta behov hos cancerberörda genom att erbjuda en mötesplats och underlätta deras vardag genom att sammanfoga samhällets resurser på ett nytt sätt. Februari 2018 invigdes en lokal och verksamhet designad utifrån cancerberördas behov med syfte att ge socialt, emotionellt och praktiskt stöd för cancerberörda. Vi vill nu utreda lämpliga former för skalbarhet av verksamheten till andra delar av landet.

Förväntade effekter och resultat

Kraftens Hus handlar om att belysa de cancerberördas livshändelse, en välfärdsfråga som involverar flera parter i samhället. Idag beskriver många cancerberörda att stödet från myndigheter är fragmenterat. Kraftens Hus vill stödja samverkan runt cancerberörda. Vi kommer också eftersträva att få fler kunniga patienter/närstående engagerade i sin egen hälsa och välfärdens förbättringsarbete. Detta kan leda till att efterfrågan på vård/välfärd förändras genom att patienter som kan och vill ta ett större ansvar för sin hälsa får bättre möjligheter att göra det.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i 3 arbetspaket (AP). AP1 syftar till att skapa grund för uppskalning genom att verksamhetens värderingar, metoder och arbetssätt dokumenteras och paketeras. Detta arbete utgår från workshops från förstudie, erfarenheter från Kraftens Hus, samt liknande verksamheter utomlands. Därefter utreds alternativ för legal, praktisk och ekonomisk struktur för uppskalning. Därtill identifieras och analyseras eventuella kritiska juridiska frågor ex. modell- och samarbetsavtal, varumärkesstrategi vilka kan påverka spridningen av verksamheten.

Externa länkar

Hemsida för Kraftens Hus

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.