Kraftens Hus - social innovation av, med och för cancerberörda

Diarienummer 2018-01321
Koordinator Kraftens Hus Sjuhärad
Bidrag från Vinnova 252 162 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - step 1

Syfte och mål

Kraftens hus är Sveriges första stödcenter för cancerberörda som är initierat och designat av, för och med cancerberörda. Genom att erbjuda cancerberörda emotionellt, socialt och praktiskt stöd utvecklar Kraftens Hus en ny roll i den svenska välfärden i gränslandet mellan cancervård och övriga samhällsfunktioner. Inom projektet har vi konceptualiserat verksamheten, tagit fram förslag till spridningsmodell och undersökt frågor om finansiell och legal struktur för spridning.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har vi tagit fram en handbok som beskriver Kraftens hus erbjudande, kompetens, kvalitet och organisation. Detta för att medvetandegöra och nedteckna kärnvärden som är viktiga för att bibehålla dessa inför ev eventuell uppskalning och spridning. Ett förslag på spridningsmodell har utvecklats. Vi har även getts möjlighet att undersöka olika förslag på finansiell och legal struktur inför ev spridning (t.ex. relationen nationell vs lokal verksamhet).

Upplägg och genomförande

Handboken för verksamheten, samt spridningsmodellen har tagits fram i samarbete med expertis från Coompanion. Denna handbok och modell har tagits fram genom intervjuer med nyckelpersoner i framtagningen av Kraftens hus, samt workshops med involverade personer med egen erfarenheter av cancer och styrelserepresentanter från de olika samverkansorganisationerna. I samarbete med Delphi Advokatbyrå har förslag rörande finansiell och legal struktur inför ev spridning tagits fram.

Externa länkar

http://www.kraftenshus.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.