Innovationslabb

Diarienummer 2016-04311
Koordinator LANTMÄTERIET - LANTMÄTERIET - Gävle
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Data-driven labs 2016

Syfte och mål

Målet är att under projekttiden skapa ett fungerande och värdeskapande labb där användare och aktörer kan dra nytta av data, men även varandra i skapande av tjänster och tillämpningar. Labbet avser även att skapa en arena för lärande och erfarenhetsutbyte. Projektets övergripande syfte att ge bättre möjligheter och skapa förutsättningar i att nyttja data i innovationer för såväl myndigheter och näringsliv som för andra aktörer i sektorn inom det tematiska området.

Förväntade effekter och resultat

Nyttan av labbet består främst i mer tillgänglig och användbar data inom det tematiska området. Värdet i det tematiska området kommer inte bara genereras genom samarbete mellan sektorer och organisationer. Även om den lärande delen är av stor vikt så finns effekter och kommande resultat i användandet av data och när data omsätts. Det är även i möjliggörande och underlättande av dataomsättning nyttohemtagningen för labbet kommer att ligga.

Planerat upplägg och genomförande

Praktiskt kommer labbet bestå av en virtuell miljö som ger möjlighet att dela och ta del av data och diverse tillämpningar. Labbet kommer även skapa en naturlig plattform i lärande och erfarenhetsutbyte gällande skapande av dessa tillämpningar. Samverkan med verksamma aktörer i sektorer är en viktig framgångsfaktor så kollaboration och samverkan med dessa kommer ske. Samarbetspartners kan komma, gå och/eller bestå under den planerade projekttiden. Utifrån behov så kan även workshops, utbildningar och andra fysiska aktiviteter äga rum.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.