Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationslabb

Diarienummer
Koordinator LANTMÄTERIET - LANTMÄTERIET - Gävle
Bidrag från Vinnova 2 923 172 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Viktiga resultat som projektet gav

Skapa ett fungerande och värdeskapande labb där användare och aktörer kan dra nytta av data, men även av varandra i skapande av tjänster och tillämpningar och skapa informationsspridning mellan aktörerna. Datamängder som tillgängliggörs inom datalabbet: Geografiska data (karta, fastighetskartan, höjd, byggnader), Fastighetsdata, Inskrivningsdata, Historiska fastighetsbildningsakter. Undersöka tekniker och delområden för möjliggörande och förbättringar av data ex. AR/Crowdsourcing, Blockkedjor, AI samt samarbeta med ett GIS-kluster GIA - Gävle Innovation Arena.

Långsiktiga effekter som förväntas

En kvantitativ effekt från projektet är att Lantmäteriet med hjälp av den innovationsinfrastruktur som etablerats genom Gävle Innovation Arena och på det sätt som innovationsinfrastrukturen använts nu arbetar med att skapa en ny typ av innovationslicens för sin myndighetsdata. Ytterligare resultat är en innovationsinfrastruktur med en tillhörande process som i framtiden möjliggör ett enklare förfarande för innovatörer som vill använda sig av Lantmäteriets data.

Upplägg och genomförande

För att bättre förstå användandet av data från Lantmäteriet genom att på olika sätt erbjuda möjligheter att använda data och applikationer tillsammans med externa aktörer och även genom det generella arbetet med Gävle Innovation Arena. Under projektet visade det strategiska lärandet att generell kommunikation om att data nu finns tillgängligt inte ger önskad effekt. Lärandet visar att resultatet hade varit bättre om samarbete med speciellt insatta grupper inletts i ett tidigare skede. Rättigheter av kod till framställda applikationer är också något som tidigt måste redas ut.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 augusti 2020

Diarienummer 2016-04311

Statistik för sidan