Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning

Diarienummer
Koordinator Viapm AB
Bidrag från Vinnova 1 911 900 kronor
Projektets löptid maj 2021 - januari 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Projektet är en system- och teknikdemonstration som syftar till att utvärdera och validera nyttan med användning av digital vinterväglagsinformation för effektivisering av kommunala vinterväghållningsverksamhet. Målet är att: Utvärdera användning av tekniken för planering och uppföljning av vinterväghållningsverksamhet med fokus på pålitlighet, effekter, begränsningar, nyttor och kostnader. Skapa de förutsättningar för implementering av tekniken genom nödvändiga anpassningar behovsägarens organisation, verksamhet, regelverk och affärsmodell.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bedöms leda till en hållbar vinterväghållning genom ökad resurseffektivitet, ökad trafiksäkerhet, minskad negativ miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö samt en attraktiv och jämställd bransch. Projektets potential för uppskalning är stor eftersom behovet av effektiva verktyg för planering och uppföljning av vinterväghållningsverksamhet är detsamma oavsett behovsägare. Projektets resultat ger även den grundläggande kunskapen om hur fordondata ska användas för uppföljning av tillståndet för transportinfrastrukturen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i form av en system- och teknikdemonstration på det kommunala vägnätet som Trafikkontoret i Göteborgs Stad ansvarar för. Projektet är indelat i sex arbetspaket med tydligt syfte och leveranser som förutom utvärdering och validering av tekniken innehåller framtagningen av nödvändiga underlag för anpassning av regelverk, affärsmodell, verksamhet, mm. Dessa anpassningar är nödvändiga för en snabb implementering av projektets resultat och en snabb nyttorealisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 januari 2022

Diarienummer 2021-01062

Statistik för sidan