Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030

I den här satsningen finansierar vi projekt som utvecklar idéer och planer för hur vi i Sverige ska kunna bygga och underhålla vår transportinfrastruktur på ett smartare och mer hållbart sätt.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 28 april 2017

Klimatneutral infrastruktur för transport

Stängde 28 april 2017

Finansiering av lösningar som förbättrar infrastrukturen för transporter och minskar klimatbelastningen.

Stängd
Stängde 27 oktober 2016

Ökad produktivitet i infrastrukturen för transporter

Stängde 27 oktober 2016

Utveckla idéer och planer för hur vi i Sverige ska kunna bygga och underhålla vår transportinfrastruktur på ett smartare och mer hållbart sätt

Stängde 27 oktober

Stängd
Stängde 23 augusti 2016

Infra demo accelerator

Stängde 23 augusti 2016

Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 - INFRA Demo accelerator

Stängd
Stängde 23 augusti 2016

Exchange of staff scholarships

Stängde 23 augusti 2016

Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 - Co-Op: Exchange of staff scholarships

Stängd
Stängde 14 juni 2016

Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Stängde 14 juni 2016

Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 - Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Vill du se erbjudandet på vinnova.se?

Du läser ett erbjudande från Vinnova i betaversionen av vår nya webbplats.

Ta del av erbjudandet på vinnova.se istället