Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030

InfraSweden 2030 skapar gränsöverskridande samarbete för att utveckla Sveriges framtida transportinfrastruktur. I den här satsningen finansierar vi projekt som utvecklar idéer och planer för hur vi i Sverige ska kunna bygga och underhålla vår transportinfrastruktur på ett smartare och mer hållbart sätt.

Framtidens infrastruktur för transport

InfraSweden 2030 är ett strategiskt innovationsprogram som ska bidra till utvecklingen av framtida transportinfrastruktur. Nyckelorden är integrerade och hållbara lösningar, systemperspektiv och global konkurrens.

Störst fokus i programmet ligger på ett innovativt och multidisciplinärt angreppssätt och en bottom-up-strategi för innovation. Grunden för programmet är GIMI-agendan som togs fram 2012.

Många nyckelaktörer i Sverige med kopplingar till transportinfrastruktur medverkar redan i InfraSweden 2030 som planerar satsningar inom olika fokusområden genom öppna utlysningar, enskilda projekt, nätverk och event.

Programmets mål

InfraSweden 2030 har två mål: Att fram till år 2030 fördubbla hållbarheten i den svenska transportinfrastrukturen samt att göra Sverige världsledande i innovativa infrastrukturlösningar.

Öppna ansökningstillfällen

7 dagar kvar
Stänger om 7 dagar

InfraSweden: Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Stänger om 7 dagar

Vi finansierar innovationsprojekt med skalbara, snabbimplementerade och resurseffektiva lösningar som kan bidra till hållbar utveckling av transportinfrastrukturen. Syftet är att möta utmaningar och möjligheter i spåren av coronapandemin. Transportinfrastrukturen ställs inför nya behov och får samtidigt knappare resurser. I erbjudandet vill vi lyfta fram insikten om att en snabbare omställning mot hållbarhet är möjlig.

Läs mer om programmet

Kontakt

Camilla Byström

Programchef

073-765 21 38

Lejla Cengic

Handläggare

+46 8 473 30 10

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 4 februari 2020

InfraSweden2030: Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Stängde 4 februari 2020

InfraSweden2030 erbjuder finansiering till innovationsprojekt inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

Stängd
Stängde 5 februari 2019

InfraSweden 2030 - lösningar för hållbar transportinfrastruktur

Stängde 5 februari 2019

Finansiering av lösningar som blidrar till en miljömässigt hållbar transportinfrastruktur.

Stängd
Stängde 14 februari 2018

Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Stängde 14 februari 2018

Vi finansierar innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur som är både miljömässigt och socialt hållbar.

Stängd
Stängde 28 april 2017

Klimatneutral infrastruktur för transport

Stängde 28 april 2017

Finansiering av lösningar som förbättrar infrastrukturen för transporter och minskar klimatbelastningen.

Stängd
Stängde 27 oktober 2016

Ökad produktivitet i infrastrukturen för transporter

Stängde 27 oktober 2016

Utveckla idéer och planer för hur vi i Sverige ska kunna bygga och underhålla vår transportinfrastruktur på ett smartare och mer hållbart sätt

Stängde 27 oktober

Stängd
Stängde 23 augusti 2016

Exchange of staff scholarships

Stängde 23 augusti 2016

Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 - Co-Op: Exchange of staff scholarships

Stängd
Stängde 14 juni 2016

Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Stängde 14 juni 2016

Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 - Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Senast uppdaterad 29 september 2020

Sidansvarig: Lejla Cengic

Diarienummer 2015-06971

Statistik för sidan