Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationaliseringsbidrag från SIP-InfraSweden

Med det här erbjudandet vill vi stödja svenska aktörers internationella aktiviteter inom området hållbar transportinfrastruktur. Projekt som söker ska handla om framtagning av internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa, eller etablering av internationella samarbeten.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Planeringsprojekt för framtagning av internationella projektansökningar eller samverkansbidrag för att utveckla internationella kontakter/samarbeten inom området hållbar transportinfrastruktur.

Vem kan söka?

Svenska organisationer som inom området hållbar transportinfrastruktur planerar en ansökan till ett internationellt finansierat program (t.ex. inom Horisont Europa) eller har för avsikt att utveckla internationella kontakter eller samarbeten.

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor per projekt för en projekttid på maximalt sex månader. Utlysningens totala budget är ca 1,5 miljoner kronor. Erbjudandet innebär finansiering av upp till 70 procent av ett projekts stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

Observera att erbjudandet kan komma att stänga tidigare än 15 december 2023 klockan 14:00 om budgeten för utlysningen är förbrukad innan dess.

 • Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Berg

  Ansvarig på Vinnova

  +46 8 473 31 67

  Diarienummer 2023-00414

  Statistik för sidan