Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Öppnar den 2 november 2021

Vi finansierar innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekt som söks ska bidra till det och kan handla om allt från planering, konstruktion och anläggande till förvaltning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Mindre eller större innovationsprojekt med maximal projekttid på 12 respektive 36 månader. Projekten ska vara skalbara och resurseffektiva och möta utmaningar och möjligheter som har att göra med omställning till hållbar transportinfrastruktur vad gäller klimat- och miljöpåverkan.

Vem kan söka?

Organisationer som i det sökta projektet engagerar behovsägare i utvecklingsarbetet och har möjlighet att tillsammans med behovsägaren testa sin lösning inom ramen för projektet.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2022-2025. För små innovationsprojekt beviljas bidrag med max 1 miljon kronor medan det för stora innovationsprojekt inte finns någon övre gräns. Bidraget kan utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Information om erbjudandet kommer snart

  Så snart det här erbjudandet öppnar för ansökan kommer vi att publicera fullständig information. Då beskriver vi till exempel vad ni kan söka finansiering för, hur mycket ni kan söka och vad vi bedömer er ansökan på.

  Så går det till

  För att söka finansiering från oss behöver ni fylla i en längre ansökan som vi sedan bedömer i konkurrens med andra. Om vi beslutar att finansiera ert projekt behöver ni rapportera till oss hur projektet går, så att vi kan se att ni genomför projektet som ni beskrev i ansökan. 

  Så går det till att söka och få finansiering från oss

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lars Ahlm

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 29

  Camilla Byström

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 8 790 69 26

  Eva Nyström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 21

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2021-03380

  Statistik för sidan