Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Vi finansierar innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekt som söks ska bidra till det och kan handla om allt från planering, konstruktion och anläggande till förvaltning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Mindre eller större innovationsprojekt på maximalt 12 respektive 36 månader. Skalbara och resurseffektiva projekt för omställning till hållbar transportinfrastruktur vad gäller klimat- och miljöpåverkan samt resiliens mot klimatförändringar.

Vem kan söka?

Organisationer som i det sökta projektets utvecklingsarbete engagerar behovsägare som har tydlig ambition att testa och använda den lösning som projektet ämnar ta fram.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2022-2025. För små innovationsprojekt beviljas bidrag med max 1 miljon kronor medan det för stora innovationsprojekt inte finns någon övre gräns. Bidraget kan utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lars Ahlm

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 29

  Camilla Byström

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 8 790 69 26

  Eva Nyström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 21

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-03380

  Statistik för sidan