Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030:

Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Stänger om 2 månader

Erbjudandet riktar sig till alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som söker finansiering för att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv och miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för en resurseffektiv och både miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur

treklover2

Vem kan söka?

Alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn kan söka finansiering för att utveckla innovativa och kurrenskraftiga lösningar i denna utlysning.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2019-2021. Vinnova erbjuder finansiering med upp till hälften av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • 24 okt 2018
  Öppnar för ansökan
  24 okt 2018
 • 5 feb 2019
  Ansök senast kl 14:00
  5 feb 2019 kl 14:00
 • 10 apr 2019
  Beslut meddelas
  10 apr 2019
 • 11 apr 2019
  Projekt får starta
  11 apr 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet efterfrågar vi projekt som ska utveckla transportinfrastruktur. Projekten kan omfatta en rad olika områden och skeden, till exempel:

  • Konstruktionslösningar
  • Produktivitet
  • Affärsformer
  • Tillståndsbedömning
  • Drift- och underhåll

  Vi välkomnar också projekt som har som syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med till exempel informationsstruktur. Projekt som vill utveckla nya, innovativa tvärdisciplinära samarbeten med syfte att utveckla klimatneutral infrastruktur efterfrågas.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Mall projektbeskrivning - Infrasweden2030 (docx, 48 kB) Mall CV - Infrasweden2030 (docx, 40 kB) Mall projektreferat - Infrasweden2030 (docx, 43 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Camilla Byström

  Programchef

  073-765 21 38

  programkontoret@infrasweden2030.se

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 10

  lejla.cengic@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-03133