Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030:

Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Stängde 5 februari 2019

Erbjudandet riktar sig till alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som söker finansiering för att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv och miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för en resurseffektiv och både miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur

Vem kan söka?

Alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn kan söka finansiering för att utveckla innovativa och kurrenskraftiga lösningar i denna utlysning.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2019-2021. Vinnova erbjuder finansiering med upp till hälften av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet efterfrågar vi projekt som ska utveckla transportinfrastruktur. Projekten kan omfatta en rad olika områden och skeden, till exempel:

  • Konstruktionslösningar
  • Produktivitet
  • Affärsformer
  • Tillståndsbedömning
  • Drift- och underhåll

  Vi välkomnar också projekt som har som syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med till exempel informationsstruktur. Projekt som vill utveckla nya, innovativa tvärdisciplinära samarbeten med syfte att utveckla klimatneutral infrastruktur efterfrågas.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Camilla Byström

  Programchef

  073-765 21 38

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift SVEVIA AB (PUBL) 1 945 000 kr Pågående 2019-01137
  Tåginducerade vibrationer i byggnader - testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 590 000 kr Pågående 2019-01156
  Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri Luleå tekniska universitet 878 126 kr Pågående 2019-01155
  Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar Luleå tekniska universitet 990 000 kr Pågående 2019-01115
  LIVAR - Livslängdsoptimering av räler Swerim AB 790 000 kr Pågående 2019-01131
  Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur Ramböll Sverige AB 1 840 000 kr Pågående 2019-01150
  Förbättrad metod för paltning av bergbult RISE Research Institutes of Sweden AB 860 000 kr Pågående 2019-01144
  Detektion av spårskador i järnväg - Tågbaserade fältprov av prototyp Luleå tekniska universitet 680 000 kr Pågående 2019-01153
  Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur Statens väg- och transportforskningsinstitut 2 330 000 kr Pågående 2019-01133
  TACK - Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2 213 850 kr Pågående 2019-01122

  Diarienummer 2018-03133

  Statistik för sidan