Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030:

Lösningar för hållbar transportinfrastruktur

Planerad till oktober 2018

Erbjudandet riktar sig till alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som söker finansiering för att utveckla innovativa och kurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv och miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur. Observera att uppgifterna i detta erbjudande är preliminära.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för en resurseffektiv och både miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur

treklover2

Vem kan söka?

Alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn kan söka finansiering för att utveckla innovativa och kurrenskraftiga lösningar i denna utlysning.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2019-2021. Vinnova erbjuder finansiering med upp till hälften av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Oktober 2018
  Planerad till
  Oktober 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet efterfrågar vi projekt som ska utveckla transportinfrastruktur. Projekten kan omfatta en rad olika områden och skeden, till exempel:

  • Konstruktionslösningar
  • Produktivitet
  • Affärsformer
  • Tillståndsbedömning
  • Drift- och underhåll

  Vi välkomnar också projekt som har som syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med till exempel informationsstruktur. Projekt som vill utveckla nya, innovativa tvärdisciplinära samarbeten med syfte att utveckla klimatneutral infrastruktur efterfrågas.

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-03133