Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030:

SIP InfraSweden2030 - hösten 2019 Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Stänger om 3 månader

InfraSweden2030 arbetar med visionen att Sverige år 2030 ska ha en konkurrenskraftig transportinfrastruktur för klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. I det här erbjudandet finansieriar vi innovationsprojekt inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

InfraSweden2030 arbetar med visionen att Sverige år 2030 ska ha en konkurrenskraftig transportinfrastruktur för klimatneutrala transporter. Utlysningen erbjuder finansiering till innovationsprojekt inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

Vem kan söka?

Erbjudandet riktar sig till organisationer som söker bidrag för att utveckla produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller som leder till kommersialisering inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2020-2022 med ett erbjudande om finansiering upp till 50 procent av ett innovationsprojektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Camilla Byström

  Programchef

  073-765 21 38

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Statistik för sidan Diarienummer 2019-02381