HiFi Radar Target

Diarienummer 2015-04852
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Elektronik, Borås
Bidrag från Vinnova 8 752 650 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2015-00026-en

Syfte och mål

Målet med projektet är att möjliggöra effektiv och tillförlitlig verifiering av fordonsradar och radarbaserade system, inklusive avancerade system för förarstöd (ADAS) och system för autonom körning (AD). För att uppnå dessa mål kommer vi att utveckla noggranna och repeterbara mätmetoder för radarmål, utveckla mjuka surrogatmål med realistisk radarsignatur och utveckla ett verktyg för virtuell testning av radarsystem. Dessutom skall vi stödja internationell standardisering för att möjliggöra framtida verifiering av radarsignaturer och mjuka surrogatmål.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i nya och förbättrade metoder för mätning av radarmålarea (RCS) för både verkliga mål och mjuka surrogatmål. Detta i kombination med nya naturtrogna surrogatmål kommer att utöka testmöjligheterna på AstaZero och därigenom stödja den svenska fordonsindustrin genom att möjliggöra avancerad testning av ADAS och AD funktioner. Parallellt skall ett verktyg för simulering av radarsystem tas fram och användas för virtuell testning av radarsystem. Det senare är en nödvändighet för utveckling och tidig utvärdering av ADAS och AD system.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ledas av en grupp med representanter från alla partners. Denna grupp kommer att ha månatliga uppföljningsmöten (vanligtvis telefon och on-linemöten) samt kvartalsvisa möten med formell statusrapportering (vanligtvis fysiska möten). Projektet kommer att sätta upp en web-baserad tjänst för utbyte av dokument.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.