Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

HiFi Radar Target

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Elektronik, Borås
Bidrag från Vinnova 8 576 798 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2015-04852eng.pdf(pdf, 2415 kB) (In English)

Syfte och mål

Målet med projektet var att möjliggöra effektiv och tillförlitlig verifiering av fordonsradar och radarbaserade system, inklusive avancerade system för förarstöd (ADAS) och system för autonom körning (AD). För att uppnå dessa mål utvecklades noggranna och repeterbara mätmetoder för radarmål, mjuka surrogatmål med realistisk radarsignatur samt ett verktyg för virtuell testning av radarsystem. Dessutom bidrog projektet till internationell standardisering (ISO) genom att möjliggöra framtida verifiering av radarsignaturer och mjuka surrogatmål.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i nya och förbättrade metoder för mätning av radarmålarea (RCS) för både verkliga mål och mjuka surrogatmål. Detta i kombination med nya naturtrogna surrogatmål ökade testmöjligheterna på AstaZero och därigenom stödet till svensk fordonsindustri genom möjliggörandet av avancerad testning av ADAS och AD funktioner. Parallellt har ett verktyg för simulering av radarsystem uppdaterats med realistiska radarmålsmodeller och använts för virtuell testning. Det senare är en nödvändighet för utveckling och tidig utvärdering av ADAS och AD system.

Upplägg och genomförande

Projektledningsstrukturen bestod av en styrgrupp, en projektledare samt arbetspaketledare. Projektet hade uppföljningsmöten varannan vecka samt kvartalsvisa möten med formell statusrapportering kombinerat med tekniska diskussioner för att sprida kompetens mellan parterna. Styrgruppen bestod av en representant per projektpartner och hade ansvar för att projektet levererade enligt tidsplan och med rätt kvalitet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-04852

Statistik för sidan