HiFi Radar Target

Reference number
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Elektronik, Borås
Funding from Vinnova SEK 8 576 798
Project duration December 2015 - June 2018
Status Completed
Venture Electronics, software and communication - FFI
Call 2015-00026-en

Purpose and goal

Målet med projektet var att möjliggöra effektiv och tillförlitlig verifiering av fordonsradar och radarbaserade system, inklusive avancerade system för förarstöd (ADAS) och system för autonom körning (AD). För att uppnå dessa mål utvecklades noggranna och repeterbara mätmetoder för radarmål, mjuka surrogatmål med realistisk radarsignatur samt ett verktyg för virtuell testning av radarsystem. Dessutom bidrog projektet till internationell standardisering (ISO) genom att möjliggöra framtida verifiering av radarsignaturer och mjuka surrogatmål.

Expected results and effects

Projektet resulterade i nya och förbättrade metoder för mätning av radarmålarea (RCS) för både verkliga mål och mjuka surrogatmål. Detta i kombination med nya naturtrogna surrogatmål ökade testmöjligheterna på AstaZero och därigenom stödet till svensk fordonsindustri genom möjliggörandet av avancerad testning av ADAS och AD funktioner. Parallellt har ett verktyg för simulering av radarsystem uppdaterats med realistiska radarmålsmodeller och använts för virtuell testning. Det senare är en nödvändighet för utveckling och tidig utvärdering av ADAS och AD system.

Planned approach and implementation

Projektledningsstrukturen bestod av en styrgrupp, en projektledare samt arbetspaketledare. Projektet hade uppföljningsmöten varannan vecka samt kvartalsvisa möten med formell statusrapportering kombinerat med tekniska diskussioner för att sprida kompetens mellan parterna. Styrgruppen bestod av en representant per projektpartner och hade ansvar för att projektet levererade enligt tidsplan och med rätt kvalitet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.