Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation ingår i det strategiska samverkansprogrammet Fordonstrategisk forskning och innovation. Satsningen har som mål att bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen att effektivt utveckla nya fordonskoncept. Här listar vi alla ansökningsomgångar inom satsningen.

En satsning inom elektronik, mjukvara och kommunikation

Delprogrammet är inriktat mot  forskning, innovation och utveckling inom följande fordonsrelaterade områden:

  • Elektrisk arkitektur för inbyggda och uppkopplade system
  • Tekniker för ”gröna, säkra och uppkopplade funktioner”
  • Utvecklingsmetoder för verifiering och validering
  • Digitala användargränssnitt
  • Närliggande områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

Färdplan för delprogrammet

I delprogrammets färdplan och på webbplatsen får du veta mer om inriktning, bakgrund och intentioner med Elektronik, mjukvara och kommunikation .

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
Planerad till april 2021

Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI - juni 2021

Planerad till april 2021

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som ökar kompetens och utveckling i fordonssektorn med hjälp av forskning och innovation inom elektronik, mjukvara eller kommunikation. Målet med satsningen är att bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen att effektivt utveckla nya fordonskoncept. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Preliminär
Planerad till september 2021

Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI - december 2021

Planerad till september 2021

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som ökar kompetens och utveckling i fordonssektorn med hjälp av forskning och innovation inom elektronik, mjukvara eller kommunikation. Målet med satsningen är att bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen att effektivt utveckla nya fordonskoncept. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Frågor?

Har du frågor kring delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation är du välkommen att kontakta oss på FFI:s kansli hos Vinnova.

Eric Wallgren

Programledare

+46 8 473 30 96

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 8 december 2020

Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI - december 2020

Stängde 8 december 2020

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som ökar kompetens och utveckling i fordonssektorn med hjälp av forskning och innovation inom elektronik, mjukvara eller kommunikation. Målet med satsningen är att bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen att effektivt utveckla nya fordonskoncept. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Stängd
Stängde 30 juni 2020

FFI: Elektronik, mjukvara och kommunikation

Stängde 30 juni 2020

Vi stödjer projekt som bidrar till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara och ökar kompetensen att effektivt utveckla nya fordonskoncept.

Stängd
Stängde 11 december 2019

Elektronik, mjukvara och kommunikation - hösten 2019

Stängde 11 december 2019

Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation ingår i det strategiska samverkansprogrammet Fordonstrategisk forskning och innovation. Satsningen har som mål att bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen att effektivt utveckla nya fordonskoncept, vilket är avgörande för utveckling av ett miljövänligt och säkert trafiksystem.

Stängd
Stängde 11 juni 2019

Elektronik, mjukvara och kommunikation - våren 2019

Stängde 11 juni 2019

Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation ingår i det strategiska samverkansprogrammet Fordonstrategisk forskning och innovation. Satsningen har som mål att bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen att effektivt utveckla nya fordonskoncept, vilket är avgörande för utveckling av ett miljövänligt och säkert trafiksystem.

Stängd
Stängde 11 december 2018

Elektronik och mjukvara för fordonsindustrin

Stängde 11 december 2018

Skapar möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation.

Stängd
Stängde 12 juni 2018

Elektronik och mjukvara för fordonsindustrin

Stängde 12 juni 2018

Skapar möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation.

Stängd
Stängde 12 december 2017

Elektronik och mjukvara för fordonsindustrin

Stängde 12 december 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation för att nå de transportpolitiska målen i Sverige.

Stängd
Stängde 14 mars 2017

Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Stängde 14 mars 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation för att nå de transportpolitiska målen i Sverige.

Ansök senast 14 mars.

Stängd
Stängde 13 december 2016

Elektronik, mjukvara och kommunikation - en satsning inom FFI

Stängde 13 december 2016

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning. Är ni en forskningsorganisation, ett företag eller en offentlig organisation och har en projektidé för hur man kan främja innovationer för fordonssektorn baserade på EMK?

Stängd
Stängde 11 oktober 2016

Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Stängde 11 oktober 2016

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning. Är ni en forskningsorganisation, ett företag eller en offentlig organisation och har en projektidé för hur man kan främja innovationer för fordonssektorn baserade på EMK?

Stängd
Stängde 15 december 2010

Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Stängde 15 december 2010

FFI - Fordonsutveckling 2010-12-15

Senast uppdaterad 18 december 2020

Diarienummer 2009-02249

Statistik för sidan