Ansöka och rapportera inom FFI

Alla delprogram och satsningar inom FFI följer samma ansökningsprocess med ett undantag. Här hittar ni de mallar ni behöver för att ansöka.

Så ansöker ni inom FFI

Ni lämnar in er ansökan elektroniskt genom vår ansökningsportal, Intressentportalen. Undantaget är delprogrammet Energi och miljö där ni söker via Energimyndighetens ansökningsportal.

Innan ni ansöker behöver ni läsa vår instruktion för ansökan. Den beskriver vad ni kan söka för, vilka dokument ni behöver för att ansöka, hur ni fyller i dem och hur vi gör bedömningen. Dokumentet innehåller också information om hur beviljade projekt sedan rapporterar, både under projektets gång och vid projektavslut.

Granskningskriterier

Vi bedömer er ansökan enligt våra bedömningskriterier. Våra bedömningskriterier hittar ni i dokumentet Söka och rapportera inom FFI, bilaga 1. Läs igenom den innan ni skickar in er ansökan.

Stängningsdatum för utlysningar

Våra utlysningar stänger vanligen i mitten på juni och i mitten på december. Om det finns tillräckligt med medel kvar efter att en utlysning har stängt kan det komma ytterligare en utlysning som stänger i mitten på mars.

Programmet Cyklar och fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid har stängt och kommer inte att öppnas igen då alla medel är reserverade till projekt.

Utlysningar som stänger den 12 juni 2018

  • Effektiva och uppkopplade transportsystem
  • Hållbar produktion
  • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
  • Elektronik, mjukvara och kommunikation
  • Maskininlärning
  • System-av-system för mobilitet i städer

Projektstart och kommunikation om projektet

Innan projektetet börjar ska parterna sluta ett projektavtal. Vid information om projektet och projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI. Detta gör du genom att använda FFI:s logotyp.

Mallar för slutrapportering

Information om rapportering under projektets gång samt slutrapportering finns att läsa i dokumentet Att ansöka och rapportera.

Finansiering inom energi och miljö

Energi och miljö är ett delprogram för att minska miljöpåverkan av energiframställning och energianvändning inom fordonsområdet. Programmet administreras av Energimyndigheten.

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Christina Kvarnström

Programledare

+46 8 473 31 28

christina.kvarnstrom@vinnova.se

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

lena.dalsmyr@vinnova.se

Logotype FFI
Senast uppdaterad 2 augusti 2018   |   Statistik för sidan