Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ansöka och rapportera inom FFI

Alla delprogram inom FFI följer samma ansökningsprocess med ett undantag. Här hittar ni de mallar ni behöver för att ansöka.

Så ansöker ni inom FFI

Ni söker finansiering genom att använda Vinnovas e-tjänst för ansökningar. Undantaget är delprogrammet FFI Nollutsläpp där ni söker via Energimyndighetens ansökningsportal.

Vinnovas e-tjänster 

Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen

Innan ansökan

Läs igenom den aktuella utlysningstexten, FFI:s färdplan och de allmänna villkoren för att söka finansiering, innan du påbörjar din ansökan.

Projektstart och kommunikation om projektet

Innan projektetet börjar ska parterna sluta ett projektavtal. Vid information om projektet och projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI. Detta gör du genom att använda FFI:s logotyp.

Mallar till projektstart

Projektstart och rapportering

Mallar för slutrapportering

Här finns mall för slutrapportering av projekt inom FFI.

Utlysningar inom FFI - kommande och öppna

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Administratör

+46 8 473 31 61

Sofia Wieselfors

Programchef FFI

+46 8 473 31 83

Senast uppdaterad 21 september 2023

Statistik för sidan