Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI:

Elektronik, mjukvara och kommunikation – en satsning inom FFI

Stängde 11 oktober 2016

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning. Är ni en forskningsorganisation, ett företag eller en offentlig organisation och har en projektidé för hur man kan främja innovationer för fordonssektorn baserade på EMK?

Erbjudandet i korthet

Vad kan man söka för?

Forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt som svarar på utmaningarna beskrivna i färdplanen för FFI Hållbar produktion. 

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.

Hur mycket kan sökas?

Ingen gräns på maxbelopp men riktlinjen för maximal stödnivå är 50 procent av den totala programbudgeten.

Viktiga datum

 • 4 okt 2016
  Öppnar för ansökan
  4 okt 2016
 • 11 okt 2016
  Ansök senast kl 14:00
  11 okt 2016 kl 14:00
 • 31 mar 2017
  Beslut meddelas senast
  31 mar 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med det här erbjudandet är att skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från elektronik, mjukvara och kommunikation i innovationsprojekt som ökar kompetens och utveckling inom fordonsområdet. Programmet Elektronik, mjukvara och kommunikation är en del av det strategiska samverkansprogrammet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

  De övergripande målen för FFI är att:
  • minska vägtransporternas miljöpåverkan
  • öka trafiksäkerheten
  • stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft

  Delprogrammet Programmet Elektronik, mjukvara och kommunikation har som mål att öka kompetensen inom fordonselektronik och programvara samt att stärka de svenska aktörernas position inom området. Detta är en utveckling som är helt nödvändig för att säkerställa framsteg inom miljö och säkerhet för fordonssektorn.

  Del av ett strategiskt samverkansprogram

  Detta erbjudande ingår i satsningen Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) som är ett strategiskt innovationsområde i Sverige. De övergripande målen för FFI är att minska vägtransporternas miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten och stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  I denna utlysning erbjuder vi finansiering till er som vill starta ett forsknings- eller innovationsprojekt inom följande områden:

  • Elektrisk arkitektur för inbyggda och uppkopplade system
  • Teknologier för ”gröna, säkra och uppkopplade funktioner”
  • Utvecklingsmetoder för verifiering och validering
  • Digitala användargränssnitt
  • Andra närliggande områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

  Dessa områden finns mer detaljerat beskrivna i färdplanen för delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation. 

  Färdplan för delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation

  Det är viktigt att ni läser delprogrammets färdplan inför ansökan. Längre ner på denna sida finns också länk till mer information och viktiga mallar för ansökan.

  Strategic roadmap FFI - Electronics, Software and Communication - 2015-11-03 (pdf, 760 kB) Strategisk färdplan - Elektronik mjukvara och kommunikation, reviderad 2015-10-28 (pdf, 3070 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Vänd er gärna till oss om ni har frågor.

  Eric Wallgren

  Programansvarig

  +4684733096

  eric.wallgren@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2015-06945