Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Electronics, software and communication - FFI

Below, we list calls for proposals within this offer.

Open for application

2 days left
FFI: Electronics, software and communication
Closes in 2 days

For development in the automotive sector with the help of research and innovation.

Closed for application

Closed
Electronics, software and communication - FFI - December 2021
Closed 1 October 2021

With this the offer we want to support project which increases competence and development in the automotive sector with the help of research and innovation in electronics, software or communication. The goal of the initiative is to contribute to a global leadership in vehicle electronics and software and to increase the competence to effectively develop new vehicle concepts. The offer is part of the Vehicle Strategic research and innovation (FFI) program.

Closed
Electronics, software and communication - FFI - June 2021
Closed 8 June 2021

With this the offer we want to support project which increases competence and development in the automotive sector with the help of research and innovation in electronics, software or communication. The goal of the initiative is to contribute to a global leadership in vehicle electronics and software and to increase the competence to effectively develop new vehicle concepts. The offer is part of the Vehicle Strategic research and innovation (FFI) program.

Closed
Electronics, Software and Communication - FFI - December 2020
Closed 8 December 2020

With this the offer we want to support the project that increases competence and development in the automotive sector by using research and innovation in electronics, software or communication. The aim of the initiative is to contribute to global leadership in automotive electronics and software and to increase the competence to effectively develop new vehicle concepts. The offer is part of the Vehicle Strategic Program research and innovation (FFI).

Closed
FFI: Electronics, Software and Communication - June 2020
Closed 30 June 2020

We support projects that increase competence and development in the automotive sector by using research and innovation in electronics, software or communication.

Closed
Electronics, software and communication
Closed 11 December 2019

The subprogramme Electronics, software and communication is part of the strategic collaboration program Strategic Vehicle Research and Innovation. The aim of the initiative is to contribute to a global leadership in automotive electronics and software and to increase the competence to efficiently develop new vehicle concepts, which is crucial for the development of an environmentally friendly and safe traffic system.

Closed
Electronics, software and communication
Closed 11 June 2019

The subprogramme Electronics, software and communication is part of the strategic collaboration program Strategic Vehicle Research and Innovation. The aim of the initiative is to contribute to a global leadership in automotive electronics and software and to increase the competence to efficiently develop new vehicle concepts, which is crucial for the development of an environmentally friendly and safe traffic system.

Closed
Elektronik och mjukvara för fordonsindustrin
Closed 12 December 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation för att nå de transportpolitiska målen i Sverige.

Closed
Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Closed 14 March 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation för att nå de transportpolitiska målen i Sverige.

Ansök senast 14 mars.

Closed
Elektronik, mjukvara och kommunikation - en satsning inom FFI
Closed 13 December 2016

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning. Är ni en forskningsorganisation, ett företag eller en offentlig organisation och har en projektidé för hur man kan främja innovationer för fordonssektorn baserade på EMK?

Closed
Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Closed 11 October 2016

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning. Är ni en forskningsorganisation, ett företag eller en offentlig organisation och har en projektidé för hur man kan främja innovationer för fordonssektorn baserade på EMK?

Closed
Fordonsutveckling – en satsning inom FFI
Closed 15 December 2010

FFI - Fordonsutveckling 2010-12-15

Last updated 16 November 2021

Reference number 2009-02249

Page statistics