Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Electronics, software and communication - FFI

Below, we list calls for proposals within this offer.

Closed for application

Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Closed 11 October 2016

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning. Är ni en forskningsorganisation, ett företag eller en offentlig organisation och har en projektidé för hur man kan främja innovationer för fordonssektorn baserade på EMK?

Fordonsutveckling – en satsning inom FFI
Closed 15 December 2010

FFI - Fordonsutveckling 2010-12-15

Last updated 7 November 2023

Reference number 2009-02249

Page statistics