Electronics, software and communication - FFI

Below, we list calls for proposals within this offer.

Closed for application

Closed
Closed 30 June 2020

FFI: Electronics, Software and Communication - June 2020

Closed 30 June 2020

We support projects that increase competence and development in the automotive sector by using research and innovation in electronics, software or communication.

Closed
Closed 11 December 2019

Electronics, software and communication

Closed 11 December 2019

The subprogramme Electronics, software and communication is part of the strategic collaboration program Strategic Vehicle Research and Innovation. The aim of the initiative is to contribute to a global leadership in automotive electronics and software and to increase the competence to efficiently develop new vehicle concepts, which is crucial for the development of an environmentally friendly and safe traffic system.

Closed
Closed 11 June 2019

Electronics, software and communication

Closed 11 June 2019

The subprogramme Electronics, software and communication is part of the strategic collaboration program Strategic Vehicle Research and Innovation. The aim of the initiative is to contribute to a global leadership in automotive electronics and software and to increase the competence to efficiently develop new vehicle concepts, which is crucial for the development of an environmentally friendly and safe traffic system.

Closed
Closed 11 December 2018

Elektronik och mjukvara för fordonsindustrin

Closed 11 December 2018

Skapar möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation.

Closed
Closed 12 June 2018

Elektronik och mjukvara för fordonsindustrin

Closed 12 June 2018

Skapar möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation.

Closed
Closed 12 December 2017

Elektronik och mjukvara för fordonsindustrin

Closed 12 December 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation för att nå de transportpolitiska målen i Sverige.

Closed
Closed 14 March 2017

Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Closed 14 March 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation för att nå de transportpolitiska målen i Sverige.

Ansök senast 14 mars.

Closed
Closed 13 December 2016

Elektronik, mjukvara och kommunikation - en satsning inom FFI

Closed 13 December 2016

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning. Är ni en forskningsorganisation, ett företag eller en offentlig organisation och har en projektidé för hur man kan främja innovationer för fordonssektorn baserade på EMK?

Closed
Closed 11 October 2016

Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Closed 11 October 2016

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning. Är ni en forskningsorganisation, ett företag eller en offentlig organisation och har en projektidé för hur man kan främja innovationer för fordonssektorn baserade på EMK?

Closed
Closed 20 September 2016

Elektronik, mjukvara och kommunikation – en satsning inom FFI

Closed 20 September 2016

FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation 2016-09-20

Closed
Closed 12 April 2016

Elektronik, mjukvara och kommunikation – en satsning inom FFI

Closed 12 April 2016

FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation 2016-04-12

Closed
Closed 15 September 2015

Elektronik, mjukvara och kommunikation – en satsning inom FFI

Closed 15 September 2015

FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation 2015-09-15

Closed
Closed 15 October 2014

Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Closed 15 October 2014

FFI - Fordonsutveckling 2014-10-15

Closed
Closed 16 October 2013

Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Closed 16 October 2013

FFI - Fordonsutveckling 2013-10-16

Closed
Closed 19 December 2012

Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Closed 19 December 2012

FFI - Fordonsutveckling 2012-12-19

Closed
Closed 11 June 2012

Möjliggörande elekronik inom fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Closed 11 June 2012

FFI – Fordonsutveckling – Möjliggörande elektronik 2012-06-11

Closed
Closed 14 March 2012

Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Closed 14 March 2012

FFI - Fordonsutveckling 2012-03-14

Closed
Closed 21 December 2011

Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Closed 21 December 2011

FFI - Fordonsutveckling 2011-12-21

Closed
Closed 19 October 2011

Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Closed 19 October 2011

FFI - Fordonsutveckling 2011-10-19

Closed
Closed 25 May 2011

Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Closed 25 May 2011

FFI - Fordonsutveckling 2011-05-25

Closed
Closed 15 December 2010

Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Closed 15 December 2010

FFI - Fordonsutveckling 2010-12-15

Last updated 29 May 2020

Reference number 2009-02249

Page statistics