Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Grow Platform

Diarienummer
Koordinator F.P. LAB EK. FÖR. - The Food Print Lab
Bidrag från Vinnova 297 820 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Projektet Grow Platform hade till syfte att testa och utveckla samt validera Grow Gbg plattformen och dess potential att lösa kundbehov hos odlare och markägare och skapa samhällsnytta genom delning av odlingsbark mark. Vi verifierade plattformens förmåga att vara en stark lösning på kundbehovet och kan lösa samhällsutmaningen kring lokal matförsörjning. Vi utvecklade huvudtjänst samt tilläggstjänster där vi såg att det även finns en betalningsvilja hos våra olika kundsegment som möjliggör spridning och generalisering för ännu större samhällsnytta och ekonomisk hållbarhet.

Resultat och förväntade effekter

Utifrån feedback från intervjuer inom målgruppen av odlare har vi utvecklat en uppdaterad version av plattformen som har potential att i nästa steg skalas upp och spridas för större samhällsnytta. Här kommer processen för odlaren att underlättas och nya tilläggstjänster kommer lanseras utifrån odlarnas behov, i samband med nylansering i Februari 2018. Nya samarbeten och partnerskap med markägare har utvecklats som lett till att flera nya odlingsytor tillkommit och ännu fler kommer etableras under 2018. Långsiktiga effekter är ökad social hållbarhet och självförsörjningsgrad.

Upplägg och genomförande

Vad gäller upplägg och genomförande av projektet så blev många av de initiala målsättningarna försenade tack vare mkt långsamma förhandlingsprocesser. Vi kunde ändå på ett tillfredställande sätt testa och vidareutveckla huvudkonceptet och tilläggstjänster utifrån kundernas och användarnas perspektiv under workshops och intervjuer. Det var dock orealistiskt att sätta igång odlingssäsongen så snart som vi planerat men med mer tid under hösten och vintern att planera och förhandla med markägare och partners lade vi en stabil grund för kommande odlingssäsong 2018.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01192

Statistik för sidan