Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Grow Platform

Reference number
Coordinator F.P. LAB EK. FÖR. - The Food Print Lab
Funding from Vinnova SEK 297 820
Project duration April 2017 - December 2017
Status Completed
Venture Social innovation - development and testing
Call Social innovation - phase 1

Purpose and goal

Projektet Grow Platform hade till syfte att testa och utveckla samt validera Grow Gbg plattformen och dess potential att lösa kundbehov hos odlare och markägare och skapa samhällsnytta genom delning av odlingsbark mark. Vi verifierade plattformens förmåga att vara en stark lösning på kundbehovet och kan lösa samhällsutmaningen kring lokal matförsörjning. Vi utvecklade huvudtjänst samt tilläggstjänster där vi såg att det även finns en betalningsvilja hos våra olika kundsegment som möjliggör spridning och generalisering för ännu större samhällsnytta och ekonomisk hållbarhet.

Expected results and effects

Utifrån feedback från intervjuer inom målgruppen av odlare har vi utvecklat en uppdaterad version av plattformen som har potential att i nästa steg skalas upp och spridas för större samhällsnytta. Här kommer processen för odlaren att underlättas och nya tilläggstjänster kommer lanseras utifrån odlarnas behov, i samband med nylansering i Februari 2018. Nya samarbeten och partnerskap med markägare har utvecklats som lett till att flera nya odlingsytor tillkommit och ännu fler kommer etableras under 2018. Långsiktiga effekter är ökad social hållbarhet och självförsörjningsgrad.

Planned approach and implementation

Vad gäller upplägg och genomförande av projektet så blev många av de initiala målsättningarna försenade tack vare mkt långsamma förhandlingsprocesser. Vi kunde ändå på ett tillfredställande sätt testa och vidareutveckla huvudkonceptet och tilläggstjänster utifrån kundernas och användarnas perspektiv under workshops och intervjuer. Det var dock orealistiskt att sätta igång odlingssäsongen så snart som vi planerat men med mer tid under hösten och vintern att planera och förhandla med markägare och partners lade vi en stabil grund för kommande odlingssäsong 2018.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 21 March 2017

Reference number 2017-01192

Page statistics