Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Föräldrar i arbetslivet – en genomförbarhetsstudie om ett standardiserat föräldrainkluderande arbetssätt.

Diarienummer
Koordinator WHYDENTIFY AB
Bidrag från Vinnova 649 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Projektet syftade till att förstå arbetsgivares intresse för ett mer metodiskt arbete kring föräldraskap och arbete, vad de skulle vinna på det och om en standard för området vore ett innovativt sätt att främja konkurrenskraft på olika marknader. Studien undersökte kopplingar till befintliga standardiserade områden som arbetsmiljö, socialt ansvarstagande, inkludering och jämställdhet, samt intresse för en standard på nationell, europeisk och internationell nivå. Målet uppfylldes, studien gav en bild av frågeställningarna och bemöttes positivt av de ca 250 respondenterna.

Resultat och förväntade effekter

Studiens behovsanalys visar att arbetsgivare är positiva till ett mer metodiskt arbetssätt för föräldrar i arbetslivet. Området är allt högre på agendan och många önskar erfarenhetsutbyte och gemensamma riktlinjer. Identifierade effekter/mervärden/ROI är t ex nöjdare medarbetare, ökat engagemang, ökad jämställdhet, attraktion, retention och hälsa. Det kan höja produktivitet, konkurrenskraft och ge en bättre arbetsmiljö, för alla. En standard kan vägleda, ge samhällsnytta och öka social hållbarhet. Studien rek en svensk standard, med möjlig internationell utveckling.

Upplägg och genomförande

Föräldrasmart Sverige AB, Whydentify och SIS (Svenska institutet för standarder) har med arbetsgivare, ledare och medarbetare i olika branscher genomfört en enkät, intervjuer, möten och workshops under januari-augusti 2019. Möten har även genomförts med intressenter insatta i befintliga relaterade standards. Ca 250 arbetsgivare deltog i studien och enkäten genomfördes med en webbenkät riktad till personer som arbetar inom HR, mångfald & inkludering, kommunikation, Employer Branding och hållbarhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04664

Statistik för sidan