Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie: Utveckling av lokala elektrokemiska deponeringsmetoder för återtillverkning

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Material och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juli 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-03707_SR_FS_Utveckling av lokala elektrokemiska deponeringsmetoder_en.pdf(pdf, 618 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien syftade till att undersöka om lokaliserad elektrokemisk deponering (LECD) kan användas i samband med återtillverkning av industriella detaljer. Återtillverkning är en ekonomisk process som kan spara resurser i form av energi och material. Utvecklingen av LECD som en ny teknik för att utföra återtillverkning ryms därför inom området hållbar produktion. Resultat av förstudien visar att det är möjligt att reparera ytskador genom LECD, d.v.s. syftet med projekt är uppnått och det långsiktiga målet att spara resurser i form av energi och material kan vara nåbart.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat av förstudien visar att det är möjligt att reparera ytskador genom LECD. Konceptet att begränsa elektrolyten till en specifik yta fungerade bäst. Även nanokristallina beläggningar skulle kunna produceras genom LECD. Det positiva resultatet av förstudien öppnar upp för att fortsätta utvecklingsarbetet mot en framtida industriell implementering.

Upplägg och genomförande

Förstudien inleddes med en litteraturstudie som ledde till test av tre utvalda tekniker för att utföra LECD med hjälp av förenklade uppsättningar. I den första användes en mikroanod, i den andra begränsades elektrolyten till en specifik yta, och den tredje metoden byggde på att en elektrolytdroppe kapslade i ett metalliskt pulver placeras på önskat ställe. Alla tre koncepten optimerades för att uppnå så bra beläggningar som möjligt vilket utvärderades med mikroskopi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-03707

Statistik för sidan