Hållbar produktion - FFI

Det här delprogrammet syftar till att göra det möjligt för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för hållbar produktion. Här listar vi alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Ett program för hållbara tillverkningssystem

Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forskning, innovation och utveckling för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter.

Hållbar produktion omfattar följande områden:

  • Nya produkter med hög livscykeleffektivitet: Förmåga att hantera nya produkter och material i produktionssystemet
  • Konkurrenskraft: Kostnadseffektiva nya produktionssystem i ett globalt perspektiv
  • Miljö: Miljöneutral produktion och kretslopp för restprodukter och energi
  • Kvalitet: Säkerställd önskad kvalitet
  • Ledtid: Kortare ledtid genom hela försörjningskedjan i utveckling och produktion
  • Flexibilitet: Tillräckligt flexibla produktionssystem för efterfrågade komponenter

Syftet med delprogrammet är att skapa förutsättningar för hållbara tillverkningssystem för innovativa, miljövänliga och säkra produkter. Syftet är att stärka och vidareutveckla konkurrenskraften för svensk fordonsindustris tillverkning av fordonskomponenter och fordon. 

Forskningsfrågor inom lättvikt samt utveckling av nya eller förbättrade material med syftet att minska miljöpåverkan från tillverkningen av fordonskomponenter adresserar FFI Hållbar produktion. Forskningsfrågor avseende utveckling av nya eller förbättrade material med syftet att minska miljöpåverkan från själva driften av ett fordon hänvisas till delprogrammet FFI Energi och miljö.

Delprogrammets färdplan

I färdplanen kan du läsa mer om inriktning, bakgrund och intentioner för delprogrammet Hållbar produktion.

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
Planerad till april 2021

Hållbar produktion - FFI - juni 2021

Planerad till april 2021

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till att producera fordon, drivlinor och komponenter i en hållbar process. Målet med satsningen är att bidra till nya innovationer och forskningsresultat som möjliggör tillverkning av nya fordonslösningar med minimerad miljöpåverkan. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Preliminär
Planerad till september 2021

Hållbar produktion - FFI - december 2021

Planerad till september 2021

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till att producera fordon, drivlinor och komponenter i en hållbar process. Målet med satsningen är att bidra till nya innovationer och forskningsresultat som möjliggör tillverkning av nya fordonslösningar med minimerad miljöpåverkan. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Frågor?

Vill du veta mer om delprogrammet Hållbar produktion är du välkommen att kontakta oss på FFI:s kansli hos Vinnova.

Ida Langborg

Handläggare

+46 8 473 30 77

Slutrapporter från avslutade projekt

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 8 december 2020

Hållbar produktion - FFI - december 2020

Stängde 8 december 2020

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till att producera fordon, drivlinor och komponenter i en hållbar process. Målet med satsningen är att bidra till nya innovationer och forskningsresultat som möjliggör tillverkning av nya fordonslösningar med minimerad miljöpåverkan. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Stängd
Stängde 30 juni 2020

FFI: Hållbar produktion

Stängde 30 juni 2020

Vi finansierar projekt som bidrar till att producera fordon, drivlinor och komponenter i en hållbar process. Målet är att möjliggöra tillverkning av nya fordonslösningar med minimerad miljöpåverkan.

 

Stängd
Stängde 11 december 2019

Hållbar produktion - hösten 2019

Stängde 11 december 2019

Delprogrammet Hållbar produktion ingår i det strategiska samverkansprogrammet Fordonstrategisk forskning och innovation. Satsningen har som mål att bidra till nya innovationer och forskningsresultat som möjliggör tillverkning av nya fordonslösningar med minimerad miljöpåverkan.

Stängd
Stängde 11 juni 2019

Hållbar produktion - våren 2019

Stängde 11 juni 2019

Delprogrammet Hållbar produktion ingår i det strategiska samverkansprogrammet Fordonstrategisk forskning och innovation. Satsningen har som mål att bidra till nya innovationer och forskningsresultat som möjliggör tillverkning av nya fordonslösningar med minimerad miljöpåverkan.

Stängd
Stängde 11 december 2018

Hållbar produktion för fordonsindustrin

Stängde 11 december 2018

Gör det möjligt för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för hållbar produktion.

Stängd
Stängde 12 juni 2018

Hållbar produktion för fordonsindustrin

Stängde 12 juni 2018

Gör det möjligt för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för hållbar produktion.

Stängd
Stängde 12 december 2017

Hållbar produktion för fordonsindustrin

Stängde 12 december 2017

Det här erbjudandet vill göra det möjligt för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för hållbar produktion.

Stängd
Stängde 13 juni 2017

Hållbar produktion för fordonsindustrin

Stängde 13 juni 2017

Det här erbjudandet vill göra det möjligt för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för hållbar produktion.

Stängd
Stängde 13 december 2016

Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Stängde 13 december 2016

Är ni en forskningsorganisation eller ett företag med en projektidé som svarar mot utmaningen att producera nya produkter, komponenter och material i en hållbar process? Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom hållbar produktion för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen i fordonssektorn och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning i samverkan.

Senast uppdaterad 18 december 2020

Diarienummer 2008-04346

Statistik för sidan