Energi och miljö

Energi och miljö är ett delprogram för att minska miljöåverkan av energiframställning och energianvändning inom fordonsområdet. Programmet administreras av Energimyndigheten.

Delprogrammet Energi och miljö stödjer fordonsrelaterade forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter inom följande områden:

  • Ökad energieffektivitet
  • Övergång till förnybara bränslen
  • Minskad lokal/regional miljöpåverkan
  • Närliggande områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

Delprogrammet Energi och miljö har som mål att väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av fossilt CO² och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner.

Mer information om delprogrammet och utlysningen finns i programbeskrivningen. I denna finns också information om ansökningsprocessen.

Senast uppdaterad 26 februari 2019

Statistik för sidan