Forestry Drone Digitization

Diarienummer
Koordinator Deep Forestry AB
Bidrag från Vinnova 256 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor

Syfte och mål

Deep Forestry AB har utvecklat en hård- samt mjukvarulösning för klassifikation av skogsbestånd. I detta projektet kommer systemet att testas under verkliga förhållanden. Genom att drönaren kan samla in data flera månader innan avverkning sker kan hela värdekedjan digitaliseras. Projektet kommer vidare att utveckla mjukvaran för att klargöra hur systemet kan utnyttjas för skapa värde genom hela den kommersiella värdekedjan inom skogsbruk. Deep Forestry AB, Rise Processum AB och Linköping Universitet arbetar tillsammans för att uppnå de uppsatta målen.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten kommer att fokusera på att testa drönarsystemet för att klargöra vart i produktionskedjan värde kan skapas genom digitaliseringen av skogsbruk. Resultaten inkluderar: 1.En studie av drönaren under verkliga förhållanden. 2.En studie av mjukvaran med data från verkliga förhållanden. 3.En studie för att klargöra hur man bäst kan utnyttja mjukvaran för att skapa värde i produktionskedjan. 4.En utredning av möjligheterna att uppnå goda resultat i ett större FUI uppföljningsprojekt. 5.En lista över nya projektparter i ett eventuellt uppföljningsprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Uppgift 01 (RISE P) Utveckla lämplig strategi för att använda den nya mjukvaran där den skapar värde i skogsbruk (Slut: 1:a Apr 2020). Uppgift 02 (LiU) Genomförbarhetsstudie (Slut: 1:a Dec 2019) Uppgift 03 (Liu) Mjukvaruoptimering (Slut: 1:a Jan 2020) Uppgift 04 (Liu) Programmering optimering (Slut: 1:a Feb 2020) Uppgift 05 (LiU) Rapportering (Slut: 30:e Apr 2020) Uppgift 06 (DF) Fälttester (Slut: 1:a Dec 2019) Uppgift 07 (DF) Lönsamhetsanalys (Slut: 1:a Jan 2020) Uppgift 08 - (DF) Drönare optimering (Slut: 1:a Feb 2020) Uppgift 09 (DF) Utvärdering (Slut: 30:e Apr 2020)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2019

Diarienummer 2019-02536

Statistik för sidan