Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Digitalisering av industriella värdekedjor

Stängde 24 april 2019

I det här erbjudandet vill vi initiera genomförbarhetsstudier och forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor. Inriktningen kan vara framväxande teknik, tjänster och nya affärsmodeller.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

600 000-5 000 000 kr beroende på typ av projekt.

Viktiga datum

 • Vem passar erbjudandet för?

  Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer är välkomna att söka finansiering. Kraven på konsortier varierar beroende på vilken typ av projekt som söks men grunden är att projekten ska adressera ett reellt industriellt behov. Utländska aktörer är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer.

  Hur mycket kan man söka? 

  I den här utlysningen finansieras tre typer av projekt:

  1. Genomförbarhetsstudie
   Upp till 8 månader, maximal bidragsnivå 600 000 kronor. 
  2. Litet FUI-projekt
   Upp till 24 månader och bidragsnivå 1 000 000 - 3 000 000 kronor. 
  3. Stort FUI-projekt
   Upp till 36 månader och bidragsnivå 3 000 000 - 5 000 000 kronor. Ni kan söka bidrag för upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ulf Öhlander

  Utlysningsansvarig

  08 473 3008

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  08 473 3012

  Anna Chiara Brunetti

  Programansvarig

  08 473 31 41

  Peter Wallin

  Programchef PiiA

  072 450 07 50

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  08 473 32 99

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Digital transformation av återvinningsindustrin - en möjliggörare i det cirkulära samhället STENA RECYCLING INTERNATIONAL AKTIEBOLAG 600 000 kr Pågående 2019-02544
  Forestry Drone Digitization Deep Forestry AB 256 000 kr Pågående 2019-02536
  Kunskapsintegrering för klassificering av maskinskador Luleå tekniska universitet 4 594 197 kr Pågående 2019-02533
  Skräddarsydd värmebehandling genom digitaliserad processkedja-FUI Swerim AB 2 480 000 kr Pågående 2019-02530
  Wood prediction using Artificial Intelligence in Modelling (WAIMO) Holmen Aktiebolag 600 000 kr Pågående 2019-02515
  Optimering av barkpressar för extraktion av tanniner Umeå universitet 525 000 kr Pågående 2019-02520
  AI som stöd för effektivare processmodellering. Calejo Industrial Intelligence AB 292 400 kr Pågående 2019-02511
  Digitaliserad in-line kontroll av ytdefekter, oxider, och föroreningar på valsämnen, plåt, och tråd Swerim AB 600 000 kr Pågående 2019-02527
  Operational AI for process industry RISE Research Institutes of Sweden AB 4 482 000 kr Pågående 2019-02521
  Smart kroppsnära teknik för ökad säkerhet och hälsa inom processindustrin Högskolan i Skövde 500 000 kr Pågående 2019-02513
  Statistik för sidan Diarienummer 2019-01199