Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

I det här erbjudandet vill vi initiera genomförbarhetsstudier och forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor. Inriktningen kan vara framväxande teknik, tjänster och nya affärsmodeller.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

600 000-5 000 000 kr beroende på typ av projekt.

Viktiga datum

 • Vem passar erbjudandet för?

  Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer är välkomna att söka finansiering. Kraven på konsortier varierar beroende på vilken typ av projekt som söks men grunden är att projekten ska adressera ett reellt industriellt behov. Utländska aktörer är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer.

  Hur mycket kan man söka? 

  I den här utlysningen finansieras tre typer av projekt:

  1. Genomförbarhetsstudie
   Upp till 8 månader, maximal bidragsnivå 600 000 kronor. 
  2. Litet FUI-projekt
   Upp till 24 månader och bidragsnivå 1 000 000 - 3 000 000 kronor. 
  3. Stort FUI-projekt
   Upp till 36 månader och bidragsnivå 3 000 000 - 5 000 000 kronor. Ni kan söka bidrag för upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ulf Öhlander

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 08

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 12

  Anna Chiara Brunetti

  Programansvarig

  +46 8 473 31 41

  Peter Wallin

  Programchef PiiA

  +46 72 450 07 50

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2019-01199

  Statistik för sidan