Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation (PiiA) bidrar till utveckling och användning av automatisering och digitalisering inom industrin. Parterna genomför insatser och aktiviteter för att möta utmaningarna inom innovation och samverkan. Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Sverige ska bli världsledande inom automationstekniken

År 2022 ska Sverige vara erkänt världsledande för utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom processindustriell IT och automation.

Flera svenska företag har redan världsledande positioner inom området både när det gäller att utveckla, leverera, integrera och använda automationstekniken. Detta har skett genom ett utvecklat samarbete mellan forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer, världsledande leverantörsföretag och världsledande processindustrier.

Läs mer programmet

Kontakt

Peter Wallin

Programchef

+46 72 45 00 750

Sanja Sain Strömberg

Handläggare

Öppna ansökningstillfällen

24 dagar kvar
Stänger om 24 dagar

PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, hösten 2020

Stänger om 24 dagar

Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
Planerad till februari 2021

PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Planerad till februari 2021

Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.

Projekt som fått finansiering inom satsningen

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 17 juni 2020

PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor

Stängde 17 juni 2020

Syftet är att initiera genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor.

Stängd
Stängde 21 november 2019

PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, hösten 2019

Stängde 21 november 2019

Vil ni initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor?

Stängd
Stängde 24 april 2019

PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor

Stängde 24 april 2019

Vil ni initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor?

Stängd
Stängde 15 juni 2018

PiiA: genomförbarhetsstudier inför digitalisering

Stängde 15 juni 2018

Erbjudandet ska stödja genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation (FUI) med fokus på industriell digitalisering inom svensk processindustri.

Stängd
Stängde 6 april 2018

PiiA: Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri

Stängde 6 april 2018

Finansierar av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på industriell digitalisering kopplat till svensk processindustri.

Stängd
Stängde 15 juni 2017

Processindustriell digitalisering

Stängde 15 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja genomförbarhetsstudier inom industriell digitalisering för svensk processindustri.

Stängd
Stängde 6 april 2017

Processindustriell IT och automation - utvecklingsprojekt

Stängde 6 april 2017

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på industriell digitalisering och inkluderar nya tekniker, tjänster och affärsmodeller.

Stängd
Stängde 22 september 2014

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Stängde 22 september 2014

Utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA som riktar sig till korta visionära förstudieprojekt.

Senast uppdaterad 8 oktober 2020

Sidansvarig: Anna Chiara Brunetti

Diarienummer 2014-00621

Statistik för sidan