Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation (PiiA) bidrar till utveckling och användning av automatisering och digitalisering inom industrin. Parterna genomför insatser och aktiviteter för att möta utmaningarna inom innovation och samverkan. Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Processindustriell IT och Automation (PiiA) - Våren 2023
Stängde 13 september 2023

Finansiering för att öka hållbarhet och konkurrenskraft i processindustrin med ny teknik och avancerad dataanalys

PiiA: Framtidens processindustri-Datadriven och hållbar
Stängde 23 november 2022

För projekt som ökar hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri med ny teknik och avancerad dataanalys

PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor
Stängde 26 maj 2022

För projekt som kan öka hållbarhet och konkurrenskraft i processindustrin genom ny teknik och avancerade dataanalys.

PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor
Stängde 25 november 2021

Initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt FUI-projekt med fokus på digitalisering av processindustriella värdekedjor.

PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021
Stängde 27 maj 2021

Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.

PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor
Stängde 17 juni 2020

Syftet är att initiera genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor.

PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor
Stängde 24 april 2019

Vil ni initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor?

Processindustriell digitalisering
Stängde 15 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja genomförbarhetsstudier inom industriell digitalisering för svensk processindustri.

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Processindustriell IT och automation - PiiAs webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Sidansvarig: Anna Chiara Brunetti

Diarienummer 2014-00621

Statistik för sidan