Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation (PiiA) bidrar till utveckling och användning av automatisering och digitalisering inom industrin. Parterna genomför insatser och aktiviteter för att möta utmaningarna inom innovation och samverkan. Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Sverige ska bli världsledande inom automationstekniken

År 2022 ska Sverige vara erkänt världsledande för utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom processindustriell IT och automation.

Flera svenska företag har redan världsledande positioner inom området både när det gäller att utveckla, leverera, integrera och använda automationstekniken. Detta har skett genom ett utvecklat samarbete mellan forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer, världsledande leverantörsföretag och världsledande processindustrier.

Läs mer programmet

Kontakt

Peter Wallin

Programchef

+46 72 45 00 750

peter.wallin@ri.se

Anna Chiara Brunetti

Utlysningsansvarig på Vinnova

08 473 31 41

annachiara.brunetti@vinnova.se

Projekt som fått finansiering inom satsningen

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Virtual NPP WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB 5 002 000 kr Pågående 2018-02207
Framtidens Industriella Nätverk ABB AB 10 000 000 kr Pågående 2018-02196
Digital business model innovation roadmap for process industry STIFTELSEN IMIT 6 408 833 kr Pågående 2018-02202
Digital tool for safer start-up of process plants Umeå universitet 821 275 kr Pågående 2018-02201
Förbättrade processer och produkter genom digitalisering av skogliga värdekedjor STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 3 430 400 kr Pågående 2018-02209
Verifiering av värdeskapande resultat genom tillämpad Machine Learning för industriella processer SPRYMER AB 2 000 000 kr Pågående 2018-02212
Processtrålningsanalys-nytt verktyg för processtyrning ACREO SWEDISH ICT AB 100 000 kr Avslutat 2014-05217
Samspelseffekter mellan processvariabler och malning vid papperstillverkning Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2014-05092
Den digitaliserade process industrin Lunds universitet 473 520 kr Avslutat 2016-03362
Nyckeltal i svensk processindustri Lunds universitet 1 573 100 kr Avslutat 2014-06018

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 15 juni 2018

PiiA: genomförbarhetsstudier inför digitalisering

Stängde 15 juni 2018

Erbjudandet ska stödja genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation (FUI) med fokus på industriell digitalisering inom svensk processindustri.

Stängd
Stängde 6 april 2018

PiiA: Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri

Stängde 6 april 2018

Finansierar av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på industriell digitalisering kopplat till svensk processindustri.

Stängd
Stängde 15 juni 2017

Processindustriell digitalisering

Stängde 15 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja genomförbarhetsstudier inom industriell digitalisering för svensk processindustri.

Stängd
Stängde 6 april 2017

Processindustriell IT och automation - utvecklingsprojekt

Stängde 6 april 2017

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på industriell digitalisering och inkluderar nya tekniker, tjänster och affärsmodeller.

Stängd
Stängde 16 juni 2016

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Stängde 16 juni 2016

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Stängd
Stängde 5 april 2016

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2016

Stängde 5 april 2016

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2016

Stängd
Stängde 17 juni 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Stängde 17 juni 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Stängd
Stängde 8 april 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2015

Stängde 8 april 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2015

Stängd
Stängde 22 september 2014

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Stängde 22 september 2014

Utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA som riktar sig till korta visionära förstudieprojekt.

Stängd
Stängde 1 april 2014

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2014

Stängde 1 april 2014

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2014

Stängd
Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2013

Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2013

Senast uppdaterad 13 augusti 2018   |   Sidansvarig: Anna Chiara Brunetti   |   Statistik för sidan