Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation (PiiA) bidrar till utveckling och användning av automatisering och digitalisering inom industrin. Parterna genomför insatser och aktiviteter för att möta utmaningarna inom innovation och samverkan. Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Sverige ska bli världsledande inom automationstekniken

År 2022 ska Sverige vara erkänt världsledande för utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom processindustriell IT och automation.

Flera svenska företag har redan världsledande positioner inom området både när det gäller att utveckla, leverera, integrera och använda automationstekniken. Detta har skett genom ett utvecklat samarbete mellan forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer, världsledande leverantörsföretag och världsledande processindustrier.

Läs mer programmet

Kontakt

Peter Wallin

Programchef

+46 72 45 00 750

peter.wallin@ri.se

Anna Chiara Brunetti

Utlysningsansvarig på Vinnova

08 473 31 41

annachiara.brunetti@vinnova.se

Planerade ansökningstillfällen

Kommande
Öppnar om 10 dagar

Digitalisering av industriella värdekedjor

Öppnar om 10 dagar

Syftet med denna utlysning är att initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor. Inriktningen är på framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. 

Projekt som fått finansiering inom satsningen

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Digital tool for safer start-up of process plants Umeå universitet 821 275 kr Pågående 2018-02201
Integrerad smart testmiljö för gruvindustrin - steg 2 år 1 Luleå tekniska universitet 9 845 000 kr Pågående 2018-04507
Digitalisering av fliskvalitetsvariationer RISE INNVENTIA AB 350 000 kr Pågående 2018-02762
Processtrålningsanalys-nytt verktyg för processtyrning ACREO SWEDISH ICT AB 100 000 kr Avslutat 2014-05217
Samspelseffekter mellan processvariabler och malning vid papperstillverkning Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2014-05092
Den digitaliserade process industrin Lunds universitet 473 520 kr Avslutat 2016-03362
OPTIKYL - Kylsträcksmätning Shapeline AB 1 500 000 kr Avslutat 2015-02410
Measuring Climate for Innovation and Effects of Innovation Initiatives Mälardalens högskola 500 000 kr Avslutat 2014-05212
ECO - Extended Conveyer belt system Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2014-05202
Roadmap för implementering av multispektral kvalitetskontroll av hela arean vid pappers- och kartongtillverkning INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2014-05188

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 15 juni 2018

PiiA: genomförbarhetsstudier inför digitalisering

Stängde 15 juni 2018

Erbjudandet ska stödja genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation (FUI) med fokus på industriell digitalisering inom svensk processindustri.

Stängd
Stängde 6 april 2018

PiiA: Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri

Stängde 6 april 2018

Finansierar av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på industriell digitalisering kopplat till svensk processindustri.

Stängd
Stängde 15 juni 2017

Processindustriell digitalisering

Stängde 15 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja genomförbarhetsstudier inom industriell digitalisering för svensk processindustri.

Stängd
Stängde 6 april 2017

Processindustriell IT och automation - utvecklingsprojekt

Stängde 6 april 2017

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på industriell digitalisering och inkluderar nya tekniker, tjänster och affärsmodeller.

Stängd
Stängde 16 juni 2016

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Stängde 16 juni 2016

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Stängd
Stängde 5 april 2016

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2016

Stängde 5 april 2016

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2016

Stängd
Stängde 17 juni 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Stängde 17 juni 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Stängd
Stängde 8 april 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2015

Stängde 8 april 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2015

Stängd
Stängde 22 september 2014

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Stängde 22 september 2014

Utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA som riktar sig till korta visionära förstudieprojekt.

Stängd
Stängde 1 april 2014

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2014

Stängde 1 april 2014

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2014

Stängd
Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2013

Stängde 31 december 2013

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2013

Senast uppdaterad 12 februari 2019 Sidansvarig: Anna Chiara Brunetti Statistik för sidan Diarienummer 2014-00621