Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Med det här erbjudandet vill vi stödja genomförbarhetsstudier inom digitalisering för svensk processindustri. Studierna ska leda till initiering av större projekt som är av strategisk betydelse för dess företags- och forskargruppers utveckling och tillväxt. De ska även bidra till att stärka Sveriges marknadsställning inom området.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier inom industriell digitalisering för svensk processindustri. Projektet får vara högst sex månader långt.

Vem kan söka?

Konsortier av minst två parter varav minst en industripart.

Hur mycket kan ni söka?

100 000 - 500 000 kronor

Industrins medfinansiering ska vara minst lika stor som vår finansiering.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet finansierar genomförbarhetsstudier med fokus på digitalisering inom processindustrin. Genomförbarhetsstudien ska skapa förutsättningar för att initiera större FUI-projekt. Studien förväntas analysera utsikterna för att nå projektets potential genom att objektivt visa på styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Studien ska även identifiera de resurser som krävs för att genomföra projektet.

  Genomförbarhetsstudierna kan till exempel beröra:

  • nya affärs- och verksamhetsmodeller som underlag för framtida strategiska affärsbeslut,
  • nya konstellationer med gränsöverskridande samverkan för att identifiera och studera viktiga utmaningar och trender inom området för processindustriell IT och automation,
  • nya teknologier och deras påverkan på området för processindustriell IT och automation,
  • nya betydelsefulla områdes- och omvärldsförändringar och dess påverkan på området processindustriell IT och automation,
  • förutsättningar för nya FUI-projekt med stor potential,
  • hur innovationstempot kan höjas och samtidigt bidra till effektivare nationell kompetens- och kunskapsutveckling.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet vänder sig till er som har identifierat ett problem inom processindustri och har en idé om en lösning. Lösningen ska vara tillväxtdrivande och ha ett tydligt digitaliserings-, IT- eller automationsinnehåll. Ambitionen ska vara att undersöka förutsättningarna för ett större FUI-projekt och skapa ett bra beslutsunderlag för att genomföra ett sådant projekt.

  Projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan från idé till slutanvändare eller marknad betraktas som särskilt intressanta under beslutprocessen.

  Erbjudandet är öppet för konsortier där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå. Vi ser gärna att konsortier inkluderar aktörer som traditionellt arbetar i andra branscher än processindustrin, så att mer banbrytande innovationer kan skapas genom nya synsätt. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2016-05369

  Statistik för sidan