Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Stängde 15 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja genomförbarhetsstudier inom digitalisering för svensk processindustri. Studierna ska leda till initiering av större projekt som är av strategisk betydelse för dess företags- och forskargruppers utveckling och tillväxt. De ska även bidra till att stärka Sveriges marknadsställning inom området.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier inom industriell digitalisering för svensk processindustri. Projektet får vara högst sex månader långt.

treklover2

Vem kan söka?

Konsortier av minst två parter varav minst en industripart.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

100 000 - 500 000 kronor

Industrins medfinansiering ska vara minst lika stor som vår finansiering.

Viktiga datum

 • 24 apr 2017
  Öppnar för ansökan
  24 apr 2017
 • 15 jun 2017
  Ansök senast kl 14:00
  15 jun 2017 kl 14:00
 • 13 sep 2017
  Beslut meddelas
  13 sep 2017
 • 18 sep 2017
  Projekt får starta
  18 sep 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet finansierar genomförbarhetsstudier med fokus på digitalisering inom processindustrin. Genomförbarhetsstudien ska skapa förutsättningar för att initiera större FUI-projekt. Studien förväntas analysera utsikterna för att nå projektets potential genom att objektivt visa på styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Studien ska även identifiera de resurser som krävs för att genomföra projektet.

  Genomförbarhetsstudierna kan till exempel beröra:

  • nya affärs- och verksamhetsmodeller som underlag för framtida strategiska affärsbeslut,
  • nya konstellationer med gränsöverskridande samverkan för att identifiera och studera viktiga utmaningar och trender inom området för processindustriell IT och automation,
  • nya teknologier och deras påverkan på området för processindustriell IT och automation,
  • nya betydelsefulla områdes- och omvärldsförändringar och dess påverkan på området processindustriell IT och automation,
  • förutsättningar för nya FUI-projekt med stor potential,
  • hur innovationstempot kan höjas och samtidigt bidra till effektivare nationell kompetens- och kunskapsutveckling.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet vänder sig till er som har identifierat ett problem inom processindustri och har en idé om en lösning. Lösningen ska vara tillväxtdrivande och ha ett tydligt digitaliserings-, IT- eller automationsinnehåll. Ambitionen ska vara att undersöka förutsättningarna för ett större FUI-projekt och skapa ett bra beslutsunderlag för att genomföra ett sådant projekt.

  Projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan från idé till slutanvändare eller marknad betraktas som särskilt intressanta under beslutprocessen.

  Erbjudandet är öppet för konsortier där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå. Vi ser gärna att konsortier inkluderar aktörer som traditionellt arbetar i andra branscher än processindustrin, så att mer banbrytande innovationer kan skapas genom nya synsätt. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Ultraljudsmetod för mätning av mekaniska förändringar i bergbultar Luleå tekniska universitet 149 902 kr Avslutat 2017-03110
  NAVIMINE: Förarstöd för navigering och samspel med andra fordon i gruvmiljö RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB 193 196 kr Avslutat 2017-03229
  On-line kemisk analys av massa och kalcineringsprocesser RISE Acreo AB 399 985 kr Avslutat 2017-03237
  AutoMod-PRE: Feasibility of Automated Model Generation for Industrial Processes Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2017-03206
  Realistisk utbildning och träning för säkerhetsapplikationer i virtuella miljöer WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2017-03169
  DOIn: Digitaliserat Operatörsstöd för Industrin Stiftelsen Adopticum 431 286 kr Avslutat 2017-03106
  Förbättrade processflöden genom digital fångst av skogsråvarans egenskaper STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 400 000 kr Avslutat 2017-03212
  Beslutsstödsystem för förebyggande underhåll genom simulering och övervakning av produkter och underhållssystem Örebro universitet 500 000 kr Avslutat 2017-03109
  VÄRDERA Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2017-03164
  Automatiserad hantering av 3D-printade sandformar och -kärnor Swerea SWECAST AB 485 000 kr Avslutat 2017-03139
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05369