Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA:

Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Closed 15 June 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja genomförbarhetsstudier inom digitalisering för svensk processindustri. Studierna ska leda till initiering av större projekt som är av strategisk betydelse för dess företags- och forskargruppers utveckling och tillväxt. De ska även bidra till att stärka Sveriges marknadsställning inom området.

The offer in brief

What can you apply for?

Genomförbarhetsstudier inom industriell digitalisering för svensk processindustri. Projektet får vara högst sex månader långt.

Who can apply?

Konsortier av minst två parter varav minst en industripart.

How much can you apply for?

100 000 - 500 000 kronor

Industrins medfinansiering ska vara minst lika stor som vår finansiering.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet finansierar genomförbarhetsstudier med fokus på digitalisering inom processindustrin. Genomförbarhetsstudien ska skapa förutsättningar för att initiera större FUI-projekt. Studien förväntas analysera utsikterna för att nå projektets potential genom att objektivt visa på styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Studien ska även identifiera de resurser som krävs för att genomföra projektet.

  Genomförbarhetsstudierna kan till exempel beröra:

  • nya affärs- och verksamhetsmodeller som underlag för framtida strategiska affärsbeslut,
  • nya konstellationer med gränsöverskridande samverkan för att identifiera och studera viktiga utmaningar och trender inom området för processindustriell IT och automation,
  • nya teknologier och deras påverkan på området för processindustriell IT och automation,
  • nya betydelsefulla områdes- och omvärldsförändringar och dess påverkan på området processindustriell IT och automation,
  • förutsättningar för nya FUI-projekt med stor potential,
  • hur innovationstempot kan höjas och samtidigt bidra till effektivare nationell kompetens- och kunskapsutveckling.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet vänder sig till er som har identifierat ett problem inom processindustri och har en idé om en lösning. Lösningen ska vara tillväxtdrivande och ha ett tydligt digitaliserings-, IT- eller automationsinnehåll. Ambitionen ska vara att undersöka förutsättningarna för ett större FUI-projekt och skapa ett bra beslutsunderlag för att genomföra ett sådant projekt.

  Projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan från idé till slutanvändare eller marknad betraktas som särskilt intressanta under beslutprocessen.

  Erbjudandet är öppet för konsortier där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå. Vi ser gärna att konsortier inkluderar aktörer som traditionellt arbetar i andra branscher än processindustrin, så att mer banbrytande innovationer kan skapas genom nya synsätt. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Ultraljudsmetod för mätning av mekaniska förändringar i bergbultar Luleå tekniska universitet SEK 149 902 Completed 2017-03110
  NAVIMINE: Förarstöd för navigering och samspel med andra fordon i gruvmiljö RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB SEK 193 196 Completed 2017-03229
  On-line kemisk analys av massa och kalcineringsprocesser RISE Acreo AB SEK 399 985 Completed 2017-03237
  AutoMod-PRE: Feasibility of Automated Model Generation for Industrial Processes Luleå tekniska universitet SEK 500 000 Completed 2017-03206
  Realistisk utbildning och träning för säkerhetsapplikationer i virtuella miljöer WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB SEK 500 000 Completed 2017-03169
  DOIn: Digitaliserat Operatörsstöd för Industrin Stiftelsen Adopticum SEK 431 286 Completed 2017-03106
  Förbättrade processflöden genom digital fångst av skogsråvarans egenskaper STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK SEK 400 000 Completed 2017-03212
  Beslutsstödsystem för förebyggande underhåll genom simulering och övervakning av produkter och underhållssystem Örebro universitet SEK 500 000 Completed 2017-03109
  VÄRDERA Swerea IVF AB SEK 500 000 Completed 2017-03164
  Automatiserad hantering av 3D-printade sandformar och -kärnor Swerea SWECAST AB SEK 485 000 Completed 2017-03139
  Page statistics Reference number 2016-05369