Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA:

Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Closed 15 June 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja genomförbarhetsstudier inom digitalisering för svensk processindustri. Studierna ska leda till initiering av större projekt som är av strategisk betydelse för dess företags- och forskargruppers utveckling och tillväxt. De ska även bidra till att stärka Sveriges marknadsställning inom området.

The offer in brief

What can you apply for?

Genomförbarhetsstudier inom industriell digitalisering för svensk processindustri. Projektet får vara högst sex månader långt.

Who can apply?

Konsortier av minst två parter varav minst en industripart.

How much can you apply for?

100 000 - 500 000 kronor

Industrins medfinansiering ska vara minst lika stor som vår finansiering.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet finansierar genomförbarhetsstudier med fokus på digitalisering inom processindustrin. Genomförbarhetsstudien ska skapa förutsättningar för att initiera större FUI-projekt. Studien förväntas analysera utsikterna för att nå projektets potential genom att objektivt visa på styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Studien ska även identifiera de resurser som krävs för att genomföra projektet.

  Genomförbarhetsstudierna kan till exempel beröra:

  • nya affärs- och verksamhetsmodeller som underlag för framtida strategiska affärsbeslut,
  • nya konstellationer med gränsöverskridande samverkan för att identifiera och studera viktiga utmaningar och trender inom området för processindustriell IT och automation,
  • nya teknologier och deras påverkan på området för processindustriell IT och automation,
  • nya betydelsefulla områdes- och omvärldsförändringar och dess påverkan på området processindustriell IT och automation,
  • förutsättningar för nya FUI-projekt med stor potential,
  • hur innovationstempot kan höjas och samtidigt bidra till effektivare nationell kompetens- och kunskapsutveckling.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet vänder sig till er som har identifierat ett problem inom processindustri och har en idé om en lösning. Lösningen ska vara tillväxtdrivande och ha ett tydligt digitaliserings-, IT- eller automationsinnehåll. Ambitionen ska vara att undersöka förutsättningarna för ett större FUI-projekt och skapa ett bra beslutsunderlag för att genomföra ett sådant projekt.

  Projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan från idé till slutanvändare eller marknad betraktas som särskilt intressanta under beslutprocessen.

  Erbjudandet är öppet för konsortier där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå. Vi ser gärna att konsortier inkluderar aktörer som traditionellt arbetar i andra branscher än processindustrin, så att mer banbrytande innovationer kan skapas genom nya synsätt. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  AutoMod-PRE: Feasibility of Automated Model Generation for Industrial Processes Luleå tekniska universitet SEK 500 000 Completed 2017-03206
  Automated handling of 3D printed sand moulds and cores Swerea SWECAST AB SEK 485 000 Completed 2017-03139
  DOIn Stiftelsen Adopticum SEK 431 286 Completed 2017-03106
  On-line chemical analysis of pulp and calcination processes RISE Acreo AB SEK 399 985 Completed 2017-03237
  Improved process flows through digital capture of wood properties STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK SEK 400 000 Completed 2017-03212
  Production Centred Maintenance for predictive maintenance decision support to maximise production efficiency Örebro universitet SEK 500 000 Completed 2017-03109
  NAVIMIND: Driver support for navigation and interaction with other vehicles in mines RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB SEK 193 196 Completed 2017-03229
  Ultrasound method for measurement of mechanical changes in rock bolts Luleå tekniska universitet SEK 149 902 Completed 2017-03110
  ADVal Swerea IVF AB SEK 500 000 Completed 2017-03164
  ADAV - Automatic validation of data from industrial processes SPRYMER AB SEK 395 000 Completed 2017-03132

  Reference number 2016-05369

  Page statistics