Eos Cares - En skalbar modell för idrott och integration

Diarienummer 2018-01404
Koordinator IDROTTSKLUBBEN EOS
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Projektets övergripande målsättning är att etablera en skalbar modell för hur en stor idrottsförening blir en kraftfull aktör inom integration och en brygga mellan offentlig och idéburen sektor. Delmål är att visa hur det sociala engagemanget blir direkt värdeskapande för den egna föreningens kärnverksamhet, att bli en given samarbetspartner till ansvariga myndigheter, att knyta an till näringslivet samt att bli en förenande kraft inom det lokala civilsamhället.

Förväntade effekter och resultat

Projektets innovationshöjd ligger i utvecklingen av hur idrottsföreningar kan och bör växa genom att ta ett större socialt ansvar, och detta inte bara för personer som är intresserade av föreningens kärnverksamhet, utan för alla individer med sociala behov som kan uppfyllas via engagemang i föreningsliv. När projektet är genomfört kommer Eos Cares ha rört sig från att vara ett hedervärt lokalt initiativ till en skalbar och stilbildande lösning för idrott & integration, med en tydlig plan för att spridas inom samtliga kommuner i landet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets genomförande baseras på 4 st åtgärdsplaner, en för vardera stakeholder i form av egen förening, idéburen sektor, näringsliv och offentlig sektor. Åtgärdsplanerna består av strategiska initiativ som positionerar Eos Cares för att kunna expandera, nå ut till och föra samman de olika delarna av programmets nätverk. För att genomföra dessa kommer det att skapas en intern organisation, dvs ett projektteam med stödresurser, samt en extern organisation i form av formaliserade samarbeten med projektets partners.

Externa länkar

Eos Cares websida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.