Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eos Cares - En skalbar modell för idrott och integration

Diarienummer
Koordinator IDROTTSKLUBBEN EOS
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att skapa en skalbar modell för hur en idrottsförening blir en kraftfull aktör inom integration och en brygga mellan offentlig och idéburen sektor. I detta har projektet arbetat mot fyra delmål: att bli en samarbetspartner till myndigheter, att bli en spindel i nätet inom lokalt civilsamhälle, att knyta an till näringslivet och att skapa värde till den egna föreningens kärnverksamhet. Projektet kan visa upp en god måluppfyllelse inom samtliga områden, och i synnerhet avseende nätverk inom offentlig och idéburen sektor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Basen för projektets modell är att utgöra ett levande framgångsexempel inom idrott och integration, som kan paketeras och spridas brett till andra föreningar och kommuner. Resultatet av projektet är att ett sådant exempel existerar och har involverat över 1500 unika slutanvändare. Förväntade effekter är att detta dels ska kunna inspirera andra föreningar till liknande initiativ, dels kunna påverka beslutsfattare avseende prioritering av resurser och stöd till idrottsföreningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har i denna fas fokuserat på att etablera en verksamhet som kan anses som ett unikt framgångsexempel och som gör ett tydligt avtryck i lokalsamhället. Arbetet har framför allt innefattat att utveckla nya typer av integrationsaktiviteter, att rekrytera och forma en intern organisation med kapacitet att bedriva storskalig verksamhet, att etablera en stark plattform för kommunikation online och på sociala media samt att skapa goda kontakter och relationer med nyckelaktörer inom lokal offentlig och idéburen sektor.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01404

Statistik för sidan