Drönarmätning för den intelligenta skogen

Diarienummer 2018-01755
Koordinator Katam Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 144 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Framtidens drönare kartlägger hela skogsbestånd där samtliga träds positioner och kvaliteter mäts med hög precision. Detta möjliggörs genom datainsamling med drönare som flyger över och under trädens krontak. Utifrån insamlade data byggs det upp en komplett 3D-modell av trädstammar och mark. Lösningen bygger på KATAMs redan existerande mobilbaserade mätplattform, där dagens provytemätningar utökas till en kostnads- och tidseffektiv totalmätning av såväl bestånd som hela skogsfastigheter.

Förväntade effekter och resultat

Med unik information om varje individuellt träd och dess exakta position erbjuds skogsbruket detaljerad och färska data från marknivå som komplement till fjärranalyser. Den ökade detaljkunskapen ger förbättrade möjligheter att optimera skötselåtgärder och skogsutbyte men minskar även risken för att misstag begås som kan leda till skada på till exempel natur-, kultur- eller miljövärden. 3D-modellen öppnar upp för ett framtida digitalt precisionsskogsbruk, autonoma skogsmaskiner och olika VR- och AR-tillämpningar.

Planerat upplägg och genomförande

Systemlösningen definieras och kravställs tillsammans med projektets behovsägare; Skogsstyrelsen, Södra skogsägarna, Linnéuniversitetet och Ture Johanssons Trävaru. KATAM kommer, i samarbete med Matematikcentrum på Lunds universitet, vidareutveckla sin existerande video- och AI-baserade mätplattform, så att den stödjer de större mätområdena som mäts in med drönare. Metoden utvärderas tillsammans med behovsägarna, bl.a. med tester där uppmätt skogsdata jämförs med avverkade skogsbestånd.

Externa länkar

www.katam.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.