Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drönarmätning för den intelligenta skogen

Diarienummer
Koordinator Katam Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 144 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att ta fram de data som behövs för att förverkliga visionen om den intelligenta skogen med unik information om varje individuellt träd. Detta har realiserats genom att ta fram ett system för att samla in data med drönare som flyger inne i skogen under trädkronorna. Syftet var att kunna leverera skogsbruket viktig visuella data och därav analyserade skogsdata, som enkelt kan tillgodogöras i nuvarande dator- och affärssystem. Målet var att vid projektets slut ha en fungerande och demonstreringsbar prototyp för videoinspelning av helt skogsbestånd med en drönare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har i huvudsak följt tidplan och budget. Samtliga mål har uppfyllts både vad gäller teknisk utveckling, spridning av information/demonstration, initiering av efterföljande projekt samt realisering av kommersiella produkter och tjänster.

Upplägg och genomförande

Generella krav på prototypen har identifierats tillsammans med behovsägarna. Systemet har designats, implementerats och validerats i samarbete med LTH och Linnéuniversitetet. Demonstrationer har utförts i fält för Vinnova och för behovsägare. Delar av systemet har kommersialiserats med förhoppning att kunna förbättra och optimera det svenska och globala skogsbruket, både med avseende på ökad produktion och kvalité samt på ett mer hållbart skogsbruk.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01755

Statistik för sidan