Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Consupedia - värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa

Diarienummer
Koordinator Consupedia AB - Consupedia
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Consupedia har byggt ett Wikipedia för konsumenten. Ett unikt, fungerande, beslutsstöd för värderingsstyrd konsumtion. Vår första BETA-tjänst har visat att det är möjligt att samla all relevant information om en produkt på en och samma plats. Att snabbt och enkelt kunna tillhandahålla sig denna information och kunna konsumera i enlighet med sina värderingar är en grundförutsättning för att som samhälle nå de 17 globala hållbarhetsmålen och för att som individ hitta välbefinnande i sin konsumtion.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att hjälpa människor att göra bättre val för rättvisa, miljö och hälsa såväl lokalt som globalt, genom tillgång till lättillgänglig information och feedback. Resultatet visar att en framtid med upplysta konsumenter kan bli verklighet. Det visar också att ett beslut baserat på djupt rotade konsumtionsmönster enkelt kan brytas förutsatt att lättillgänglig information finns. Vi ser att vår konstellation ökar som ett resultat av detta. Med nya resurser och ny kompetens ser vi att vårt mål att förbättra världen via ökad tillgång på information är en realitet.

Upplägg och genomförande

Vi har inom tidsramen för projektet byggt en BETA-app In- House, med stöd av Dalarna Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01167

Statistik för sidan