Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI fabrik för prognostik och tillståndshantering

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - februari 2026
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Framtidens processindustri-Datadriven och hållbar - hösten 2022

Syfte och mål

Målet med"AI Factory for Prognostics and Health Management (AIF/P)" är att möjliggöra en digital tvilling för PHM och tillgångsförvaltning genom utveckling och tillhandahållande av en integrerad plattform och verktygslåda för faktabaserat beslutsfattande inom förvaltning av gruvtillgångar för mobila maskiner, med stöd av AI och digital teknik. AIF/P kommer att leverera kapacitet som beskrivs enligt de industriella användningsfallen.

Förväntade effekter och resultat

AI Factory for Prognostics and Health Management (AIF/P):s mission är att möjliggöra ett effektivt och ändamålsenligt tillgångsförvaltningssystem genom utveckling och tillhandahållande av mekanismer som ger insikt i tillgångarnas nuvarande hälsa och även tillgångarnas uppskattade hälsa. En av metoderna för att möjliggöra denna hälsoövervakning och uppskattning är genom så kallad Prognostics and Health Management (PHM) som också bidrar till att möjliggöra prediktivt underhåll och Digital Twin.

Planerat upplägg och genomförande

AIF/P kommer att utvecklas:: a) i Fas I, i detalj identifiera, kartlägga och beskriva gruvdrift AM med fokus på PHM av data och information för faktabaserat beslutsfattande b) i Fas II, utveckla och etablera en gemensam distribuerad moln/dimma/kantbaserad plattform för utveckling av AI-algoritmer c) i Fas III, integrera relevanta och identifierade interna och externa datakällor, som är nödvändiga för att utveckla den AI-baserade lösningen d) i Fas IV, utveckla och implementera AI-algoritmer i moln/dimma/edge-miljön, för dataanalys och beslutsstöd

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 mars 2023

Diarienummer 2022-03584

Statistik för sidan