Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Access All Areas

Diarienummer
Koordinator PASSALEN
Bidrag från Vinnova 299 002 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att vidareutveckla access all areas arbete och möjliggöra för evenemangsarrangörer att skapa tillgängliga event så att personer med funktionsvariation kan delta. Vår upplevelse är att vår metod och den förpackad i applikationen är ett bra verktyg för arrangörer att skapa tillgänglighet oavsett tidigare kunskap. Vi tror på iden om att: ”det som ger tillgänglighet för några få skapar bra möjligheter för alla”. Projektet har således uppfyllt sitt syfte.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatets utfall Evenemangsarrangörer: Inkludering måste vara grunden i ett evenemang. Det som för 10 år sedan var unikt är idag mera en grundförutsättning. Inkludering/tillgänglighet/mångfald och delaktighet är en förutsättning för evenemangsindustrins utveckling. Intresset för kunskap om tillgänglighet är därför stort från arrangörer. Den förväntade effekten om kunskap hos arrangörerna upplever vi att vi ser effekterna av. Vi ser även effekter i vårt arbete med målgruppen där de vågar vara tydligare om sina individuella behov och ställa krav kring inkluderande miljöer.

Upplägg och genomförande

Vi inledde projektet med en uppstartsfas där vi arbetade kring utformningen av applikationen. Vi landade i lösningen att appen skall fungera som en enkel lathund som kan underlätta vid planering och byggnation och att landningssidan blir mera utförlig och omfattande. Under sommaren genomförde vi 2 stora evenemang där vi hade fokus på tillgänglighet och målgruppen deltog som volontärer. I september kom version 1, 0,5, som vi testade med deltagare och evenemangsarrangörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01042

Statistik för sidan