Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Access All Areas

Reference number
Coordinator PASSALEN
Funding from Vinnova SEK 299 002
Project duration April 2017 - December 2017
Status Completed
Venture Social innovation - development and testing
Call Social innovation - phase 1

Purpose and goal

Syftet med projektet var att vidareutveckla access all areas arbete och möjliggöra för evenemangsarrangörer att skapa tillgängliga event så att personer med funktionsvariation kan delta. Vår upplevelse är att vår metod och den förpackad i applikationen är ett bra verktyg för arrangörer att skapa tillgänglighet oavsett tidigare kunskap. Vi tror på iden om att: ”det som ger tillgänglighet för några få skapar bra möjligheter för alla”. Projektet har således uppfyllt sitt syfte.

Expected results and effects

Resultatets utfall Evenemangsarrangörer: Inkludering måste vara grunden i ett evenemang. Det som för 10 år sedan var unikt är idag mera en grundförutsättning. Inkludering/tillgänglighet/mångfald och delaktighet är en förutsättning för evenemangsindustrins utveckling. Intresset för kunskap om tillgänglighet är därför stort från arrangörer. Den förväntade effekten om kunskap hos arrangörerna upplever vi att vi ser effekterna av. Vi ser även effekter i vårt arbete med målgruppen där de vågar vara tydligare om sina individuella behov och ställa krav kring inkluderande miljöer.

Planned approach and implementation

Vi inledde projektet med en uppstartsfas där vi arbetade kring utformningen av applikationen. Vi landade i lösningen att appen skall fungera som en enkel lathund som kan underlätta vid planering och byggnation och att landningssidan blir mera utförlig och omfattande. Under sommaren genomförde vi 2 stora evenemang där vi hade fokus på tillgänglighet och målgruppen deltog som volontärer. I september kom version 1, 0,5, som vi testade med deltagare och evenemangsarrangörer.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 21 March 2017

Reference number 2017-01042

Page statistics