ECSEL

ECSEL är ett privat-offentligt partnerskap mellan industrin och offentlig sektor inom området elektroniska komponenter och system.

Innovation inom elektronik

Ecsel startade 2014 och kommer att löpa i 10 år. Partner i programmet är EU-kommissionen, medlemsstaterna och associerade stater samt de industriella organisationerna Eposs, Aeneas och Artemisia. Vinnova stöder svenskt deltagande i Ecsel.

ECSEL:s webbplats (på engelska)

Villkor för att delta

När du deltar i Ecsel gäller särskilda villkor.

Extra krav Ecsel.pdf

Svenska villkor Ecsel 2018.pdf

Frågor?

Andreas Allström

Handläggare

+46 8 473 30 93

andreas.allstrom@vinnova.se

Jonas Bjarne

Handläggare

+46 8 473 31 22

jonas.bjarne@vinnova.se

Senast uppdaterad 10 augusti 2018   |   Sidansvarig: Andreas Allström   |   Statistik för sidan