ECSEL

ECSEL är ett privat-offentligt partnerskap mellan industrin och offentlig sektor inom området elektroniska komponenter och system.

Informationen på denna sida håller på att uppdateras och beräknas vara klar senast 20 februari 2019.

Innovation inom elektronik

Ecsel startade 2014 och kommer att löpa i 10 år. Partner i programmet är EU-kommissionen, medlemsstaterna och associerade stater samt de industriella organisationerna Eposs, Aeneas och Artemisia. Vinnova stöder svenskt deltagande i Ecsel.

ECSEL:s webbplats (på engelska)

Villkor för att delta

När du deltar i Ecsel gäller särskilda villkor.

Svenska villkor ECSEL 2019.PDF

Frågor?

Andreas Allström

Handläggare

+46 8 473 30 93

andreas.allstrom@vinnova.se

Senast uppdaterad 31 januari 2019   |   Sidansvarig: Andreas Allström   |   Statistik för sidan