Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utlysning främja deltagandet i Horisont Europa

Utlysning främja deltagandet i Horisont Europa

Öppna ansökningstillfällen

0
Horisont Europa: Förhandsgranskning ansökningar- Hållbar industri
Denna ansökningsperiod slut idag kl. 23:59

Vi erbjuder kunskapsstöd och feedback för att stärka svenska aktörer möjligheter att delta i Horisont Europas utlysninga

Tidigare ansökningstillfällen

Deltagande i Horisont Europa: Planeringsprojekt Hållbar industri
Stängde 31 maj 2023

Finansiering av svenska planeringsprojekt för att skapa konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas program.

Boosta er projektidé inför ansökan till Horisont Europa
Stängde 30 mars 2022

Sök finansiering för att göra er projektidé för hållbar industri till en konkurrenskraftig ansökan inom Horisont Europa.

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2021
Stängde 18 oktober 2021

Utlysningen finansierar planeringsprojekt för svenska aktörer till Horisont Europas arbetsprogram.

Senast uppdaterad 14 november 2023

Diarienummer 2021-01569

Statistik för sidan