Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Delprogrammet Fordons- och trafiksäkerhet har som mål att bidra till utvecklingen av så kallade nollvisionsfordon. Nollvisionsfordon är fordon med system som minskar antalet olyckor, och minskar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker. Här listar vi alla tillfällen att söka finansiering inom satsningen.

Ett delprogram med flera områden

Delprogrammet omfattar följande områden:

  • Analys, kunskap och möjliggörande teknik
  • Grundläggande säkerhetsegenskaper hos fordon
  • Krocksäkerhet
  • Förarstöd och relaterade gränssnitt mellan förare och fordon samt gränssnitt med medtrafikanter
  • Intelligenta och krockundvikande system och fordon
  • Automatiserade fordon i transportsystemet

Trafikverket är ansvarig myndighet för delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon. Vinnova administrerar och ansvarar dock för ansöknings- och uppföljningsprocessen för projekten.

Färdplan för delprogrammet

I färdplanen för Trafiksäkerhet och automatiserade fordon kan du läsa mer om intentioner, bakgrund och inriktning för delprogrammet. Notera att alla färdplaner är reviderade under våren/sommaren 2018.

Öppna ansökningstillfällen

7 veckor kvar
Stänger om 7 veckor

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - hösten 2019

Stänger om 7 veckor

Delprogrammet Fordons- och trafiksäkerhet inom FFI har som mål att bidra till utvecklingen av så kallade nollvisionsfordon. Nollvisionsfordon är fordon med system som minskar antalet olyckor, och minskar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker.

TSAF resultatkonferens 2018

Här kan du ta del av alla projektresultat som presenterades på årets resultatkonferens.

Frågor?

Trafikverket är ansvarig myndighet för delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, men Vinnova administrerar och ansvarar för ansöknings- och uppföljningsprocessen för projekten.

Kontakta oss om du har frågor!

Ulrika Landelius

Programledare, Trafikverket

010-123 23 29

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 11 juni 2019

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - våren 2019

Stängde 11 juni 2019

Delprogrammet Fordons- och trafiksäkerhet inom FFI har som mål att bidra till utvecklingen av så kallade nollvisionsfordon. Nollvisionsfordon är fordon med system som minskar antalet olyckor, och minskar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker.

Stängd
Stängde 11 december 2018

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 11 december 2018

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som kan öka trafiksäkerheten eller bidrar till automatisering av fordon och transportsystem.

Stängd
Stängde 12 juni 2018

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 12 juni 2018

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som kan öka trafiksäkerheten eller bidrar till automatisering av fordon och transportsystem.

Stängd
Stängde 20 mars 2018

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 20 mars 2018

Stödjer projekt som kan öka trafiksäkerheten eller bidrar till automatisering av fordon och transportsystem.

Stängd
Stängde 12 december 2017

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 12 december 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som kan öka trafiksäkerheten eller bidrar till automatisering av fordon och transportsystem.

Stängd
Stängde 13 juni 2017

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 13 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från för att nå nollvisionen i Sverige.

Stängd
Stängde 14 mars 2017

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Stängde 14 mars 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från för att nå nollvisionen i Sverige.

Ansök senast 14 mars

Stängd
Stängde 13 december 2016

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 20161213

Stängde 13 december 2016

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 20161213

Stängd
Stängde 20 september 2016

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-09-20

Stängde 20 september 2016

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-09-20

Stängd
Stängde 12 april 2016

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-04-12

Stängde 12 april 2016

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-04-12

Stängd
Stängde 15 september 2015

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2015-09-15

Stängde 15 september 2015

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2015-09-15

Stängd
Stängde 12 december 2014

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2014-12-12

Stängde 12 december 2014

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2014-12-12

Stängd
Stängde 15 oktober 2014

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-10-15

Stängde 15 oktober 2014

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-10-15

Stängd
Stängde 12 mars 2014

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-03-12

Stängde 12 mars 2014

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-03-12

Stängd
Stängde 16 oktober 2013

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2013-10-16

Stängde 16 oktober 2013

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2013-10-16

Stängd
Stängde 28 maj 2013

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2013-05-28

Stängde 28 maj 2013

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2013-05-28

Stängd
Stängde 13 mars 2013

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2013-03-13

Stängde 13 mars 2013

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2013-03-13

Stängd
Stängde 19 december 2012

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2012-12-19

Stängde 19 december 2012

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2012-12-19

Stängd
Stängde 17 oktober 2012

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2012-10-17

Stängde 17 oktober 2012

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2012-10-17

Stängd
Stängde 21 maj 2012

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2012-05-21

Stängde 21 maj 2012

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2012-05-21

Stängd
Stängde 13 januari 2012

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2012-01-13

Stängde 13 januari 2012

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2012-01-13

Stängd
Stängde 19 oktober 2011

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-10-19

Stängde 19 oktober 2011

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-10-19

Stängd
Stängde 25 maj 2011

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-05-25

Stängde 25 maj 2011

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-05-25

Stängd
Stängde 16 mars 2011

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-03-16

Stängde 16 mars 2011

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-03-16

Stängd
Stängde 19 september 2010

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2010-10-06

Stängde 19 september 2010

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2010-10-06

Logotype FFI

Kommande evenemang

Senast uppdaterad 2 oktober 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2009-02250