Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Delprogrammet Fordons- och trafiksäkerhet har som mål att bidra till utvecklingen av så kallade nollvisionsfordon. Nollvisionsfordon är fordon med system som minskar antalet olyckor, och minskar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker. Här listar vi alla tillfällen att söka finansiering inom satsningen.

Ett delprogram med flera områden

Delprogrammet omfattar följande områden:

  • Analys, kunskap och möjliggörande teknik
  • Grundläggande säkerhetsegenskaper hos fordon
  • Krocksäkerhet
  • Förarstöd och relaterade gränssnitt mellan förare och fordon samt gränssnitt med medtrafikanter
  • Intelligenta och krockundvikande system och fordon
  • Automatiserade fordon i transportsystemet

Trafikverket är ansvarig myndighet för delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon. Vinnova administrerar och ansvarar dock för ansöknings- och uppföljningsprocessen för projekten.

Färdplan för delprogrammet

I färdplanen för Trafiksäkerhet och automatiserade fordon kan du läsa mer om intentioner, bakgrund och inriktning för delprogrammet. Notera att alla färdplaner är reviderade under våren/sommaren 2018.

TSAF resultatkonferens 2018

Här kan du ta del av alla projektresultat som presenterades på årets resultatkonferens.

Frågor?

Trafikverket är ansvarig myndighet för delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, men Vinnova administrerar och ansvarar för ansöknings- och uppföljningsprocessen för projekten.

Kontakta oss om du har frågor!

Ulrika Landelius

Programledare, Trafikverket

010-123 23 29

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 30 juni 2020

FFI: Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - juni 2020

Stängde 30 juni 2020

Erbjudandet ska bidra till utvecklingen av nollvisionsfordon - fordon med system som minskar antalet olyckor och konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker.

Stängd
Stängde 11 december 2019

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - hösten 2019

Stängde 11 december 2019

Delprogrammet Fordons- och trafiksäkerhet inom FFI har som mål att bidra till utvecklingen av så kallade nollvisionsfordon. Nollvisionsfordon är fordon med system som minskar antalet olyckor, och minskar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker.

Stängd
Stängde 11 juni 2019

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - våren 2019

Stängde 11 juni 2019

Delprogrammet Fordons- och trafiksäkerhet inom FFI har som mål att bidra till utvecklingen av så kallade nollvisionsfordon. Nollvisionsfordon är fordon med system som minskar antalet olyckor, och minskar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker.

Stängd
Stängde 11 december 2018

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 11 december 2018

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som kan öka trafiksäkerheten eller bidrar till automatisering av fordon och transportsystem.

Stängd
Stängde 12 juni 2018

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 12 juni 2018

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som kan öka trafiksäkerheten eller bidrar till automatisering av fordon och transportsystem.

Stängd
Stängde 20 mars 2018

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 20 mars 2018

Stödjer projekt som kan öka trafiksäkerheten eller bidrar till automatisering av fordon och transportsystem.

Stängd
Stängde 12 december 2017

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 12 december 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som kan öka trafiksäkerheten eller bidrar till automatisering av fordon och transportsystem.

Stängd
Stängde 13 juni 2017

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 13 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från för att nå nollvisionen i Sverige.

Stängd
Stängde 14 mars 2017

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Stängde 14 mars 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från för att nå nollvisionen i Sverige.

Ansök senast 14 mars

Stängd
Stängde 20 september 2016

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-09-20

Stängde 20 september 2016

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-09-20

Stängd
Stängde 12 april 2016

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-04-12

Stängde 12 april 2016

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-04-12

Stängd
Stängde 15 september 2015

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2015-09-15

Stängde 15 september 2015

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2015-09-15

Stängd
Stängde 15 oktober 2014

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-10-15

Stängde 15 oktober 2014

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-10-15

Stängd
Stängde 16 mars 2011

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-03-16

Stängde 16 mars 2011

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-03-16

Stängd
Stängde 19 september 2010

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2010-10-06

Stängde 19 september 2010

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2010-10-06

Kommande evenemang

Senast uppdaterad 20 mars 2020

Diarienummer 2009-02250

Statistik för sidan