Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI:

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI -juni 2021

Planerad till april 2021

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till nollvisionen samt till automatisering av fordon och transportsystem. Målet är att bidra till ökad trafiksäkerhet genom att stödja utvecklingen av fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor samt konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förstudier och fullskaliga projekt som bidrar till ökad trafiksäkerhet samt till automatisering av vägfordon och transportsystem

Vem kan söka?

Forskningsutförare, industri, akademi, institut med flera. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

Hur mycket kan ni söka?

Maxbeloppet för förstudier är 500 000 kronor. För fullskaliga projekt finns ingen övre gräns, men riktlinjen är att ett projekt får högst 50 procent av projektets totala budget. Varje projekt behöver finansieras med minst 25 procent från näringslivet. Ni kan få finansiering i max 4 år.

Viktiga datum

 • september 2021
 • april 2021
 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Diarienummer 2020-04214

  Statistik för sidan