Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik

Har du en idé om hur små fordon ska kunna användas mer och säkrare? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som använder digital teknik för att uppnå en smartare, mer trafiksäker och hållbar användning av små fordon.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt, test- och demoprojekt med finansieringstid om max 24 månader. Med små fordon avser vi mindre vägburna fordon som endast får framföras i låga hastigheter.

Vem kan söka?

Aktörer inom mobilitets och transportsektorn. Projektet ska bestå av två eller flera parter.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 3 miljoner kronor per projekt. Vinnovas finansiering kan maximalt utgöra 50 % av totala projektbudgeten. I denna utlysning finns totalt cirka 15 miljoner kronor tillgängliga för de projektparter som beviljas stöd.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Malin Andersson

  Drive Swedens programchef

  +46 70 497 92 59

  Christian Fredricsson

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  +46 8 473 32 10

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-03801

  Statistik för sidan