Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Här listar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Drive Sweden: Säker användning av små fordon med digital teknik
Stängde 3 maj 2023

Har du en idé om hur små fordon ska kunna användas mer och säkrare?

Drive Sweden: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.
Stängde 2 november 2021

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet samt uppkoppling, delning och automation? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods.

Drive Sweden: Digitaliserat och automatiserat transportsystem
Stängde 5 november 2019

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet?  I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods.

Drive Sweden: innovationer för ett automatiserat transportsystem
Stängde 27 september 2018

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet och hållbara transporter.

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Drive Sweden webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 11 april 2023

Diarienummer 2015-07105

Statistik för sidan