Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Här listar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Drive Sweden: Säker användning av små fordon med digital teknik
Stängde 3 maj 2023

Har du en idé om hur små fordon ska kunna användas mer och säkrare?

Drive Sweden: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.
Stängde 2 november 2021

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet samt uppkoppling, delning och automation? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods.

Drive Sweden: Digitaliserat och automatiserat transportsystem
Stängde 5 november 2019

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet?  I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods.

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Drive Sweden webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 3 april 2024

Diarienummer 2015-07105

Statistik för sidan