Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Här listar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 5 november 2019

Drive Sweden: Digitaliserat och automatiserat transportsystem

Stängde 5 november 2019

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet?  I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods.

Stängd
Stängde 27 september 2018

Drive Sweden: innovationer för ett automatiserat transportsystem

Stängde 27 september 2018

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet och hållbara transporter.

Senast uppdaterad 24 juni 2020

Diarienummer 2015-07105

Statistik för sidan