Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden:

Innovationer för ett digitaliserat och automatiserat transportsystem för människor och gods

Planerad till juni 2019

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Fokuserar din idé också på hur uppkoppling, delning och automation kan bidra till mer miljövänliga och effektiva transportsystem? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt för ett digitaliserat och automatiserat transportsystem för människor och gods.

treklover2

Vem kan söka?

Aktörer inom, eller med relevans för, de innovationsområden som omfattas av programmet Drive Sweden. Projektet ska ha minst två parter, varav en från näringsliv eller offentlig aktör.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas bidrag kan uppgå till 4 miljoner kronor per projekt. Finansieringstiden är max 24 månader. Budgeten för detta erbjudande är ca 12 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till 50 procent för projektet som helhet.

Viktiga datum

I samband med att utlysningen öppnar, kommer vi att ha två informationsevent där vi presenterar utlysningen mer ingående. Det finns även möjligheter till diskussioner och nätverkande.

 • juni 2019
  Planerad till
  juni 2019
 • 21 maj 2019
  21 maj 2019
 • 12 jun 2019
  12 jun 2019
 • Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Eric Wallgren

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  08-473 30 96

  eric.wallgren@vinnova.se

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Sofie Vennersten

  Programchef

  031-764 70 16

  sofie.vennersten@lindholmen.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2019-01034