Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden:

Innovationer för ett digitaliserat och automatiserat transportsystem för människor och gods

Stängde 5 november 2019

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Fokuserar din idé också på hur uppkoppling, delning och automation kan bidra till mer miljövänliga och effektiva transportsystem? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt för ett digitaliserat och automatiserat transportsystem för människor och gods.

Vem kan söka?

Aktörer inom, eller med relevans för, de innovationsområden som omfattas av programmet Drive Sweden. Projektet ska ha minst två parter, varav en från näringsliv eller offentlig aktör.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas bidrag kan uppgå till 4 miljoner kronor per projekt. Finansieringstiden är max 24 månader. Budgeten för detta erbjudande är ca 12 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till 50 procent för projektet som helhet.

Viktiga datum

I samband med att utlysningen öppnar, kommer vi att ha två informationsevent där vi presenterar utlysningen mer ingående. Det finns även möjligheter till diskussioner och nätverkande.

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Mats Lundin

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46(0)73 333 02 67

  Eric Wallgren

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  08-473 30 96

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Sofie Vennersten

  Programansvarig Drive Sweden

  031-764 70 16

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Smart landsbygd - autonoma lättransporter för landsbygd/glesbygd och mindre tätorter Region Västerbotten 1 026 097 kr Pågående
  2019-05096
  DELTA Kista Science City AB 1 152 184 kr Pågående
  2019-05089
  Intelligent och självlärande trafikstyrning med 3D & AI Viscando AB 1 354 000 kr Pågående
  2019-05082
  Självkörande fordon på landsbygd - Möjligheter till bättre tillgänglighet och utmaningar RISE Research Institutes of Sweden AB 1 559 000 kr Pågående
  2019-05085
  Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon CARMENTA GEOSPATIAL TECHNOLOGIES AB 3 450 000 kr Pågående
  2019-05088
  Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet Göteborgs Kommun 896 796 kr Pågående
  2019-05094
  Sthlm Virtual City Univrses AB 3 034 374 kr Pågående
  2019-05095

  Diarienummer 2019-01034

  Statistik för sidan