Medtech4Health innovatörer

Programmet ska bidra till att åtgärda luckor i det svenska innovationssystemet för medicinteknik. Fokus är patientens delaktighet och en hållbar vård och omsorg.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 28 februari 2019

Medtech4Health: stöd till innovatörer i vård och omsorg 2019

Stängde 28 februari 2019

Vi riktar oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården. 

Stängd
Stängde 12 april 2018

Medtech4Health: Stöd till innovatörer i vård och omsorg

Stängde 12 april 2018

Riktar sig till vård- och omsorgsgivare inom både den privata och offentliga sektorn med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik.

Stängd
Stängde 6 april 2017

Innovationer inom medicinsk teknik

Stängde 6 april 2017

För vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer inom medicinsk teknik. Det kan vara att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik.

Ansök senast 6 april

Stängd
Stängde 12 april 2016

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Stängde 12 april 2016

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Senast uppdaterad 3 december 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2016-00232