Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medtech4Health innovatörer

Programmet ska bidra till att åtgärda luckor i det svenska innovationssystemet för medicinteknik. Fokus är patientens delaktighet och en hållbar vård och omsorg.

Planerade ansökningstillfällen

Medtech4Health - Innovatörer i vård och omsorg 2022
Planerad till september 2022

Utlysningen Innovationer i vård och omsorg 2022 syftar till att ge anställda inom vård och omsorg möjlighet att arbeta med innovation. Den riktar sig till vård- och omsorgsgivare som vill testa, utveckla och implementera nya medicintekniska lösningar i sin verksamhet. Samverkan med en akademisk part och företrädare för patienter är önskvärt men inte nödvändigt. Projektet kan till exempel handla om att testa och utvärdera ny teknik inför en möjlig implementering i den egna vård- och omsorgsverksamheten. Projektet kan också fokusera på att definiera krav och behov för att möjliggöra utveckling eller upphandling av ny innovativ medicinteknisk utrustning inom samma verksamhet.

Tidigare ansökningstillfällen

Medtech4Health - Innovatörer i vård och omsorg 2021
Stängde 31 mars 2021

Utlysningen riktar sig till vård- och omsorgsgivare med projekt inom medicinteknik, till exempel att utvärdera eller validera idéer eller teknik, eller att möjliggöra utveckling eller upphandling av ny medicinteknisk utrustning.

Medtech4Health: Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2020
Stängde 11 mars 2020

För projekt som vill utveckla ny eller befintlig teknik på ett nytt sätt för att förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården.

Medtech4Health: stöd till innovatörer i vård och omsorg 2019
Stängde 28 februari 2019

Vi riktar oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården. 

Medtech4Health: Stöd till innovatörer i vård och omsorg
Stängde 12 april 2018

Riktar sig till vård- och omsorgsgivare inom både den privata och offentliga sektorn med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik.

Innovationer inom medicinsk teknik
Stängde 6 april 2017

För vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer inom medicinsk teknik. Det kan vara att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik.

Ansök senast 6 april

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Medtech4Healths webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 13 juli 2022

Diarienummer 2016-00232

Statistik för sidan