Medtech4Health innovatörer

Programmet ska bidra till att åtgärda luckor i det svenska innovationssystemet för medicinteknik. Fokus är patientens delaktighet och en hållbar vård och omsorg.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 12 april 2018

Medtech4Health: Stöd till innovatörer i vård och omsorg

Stängde 12 april 2018

Riktar sig till vård- och omsorgsgivare inom både den privata och offentliga sektorn med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik.

Stängd
Stängde 6 april 2017

Innovationer inom medicinsk teknik

Stängde 6 april 2017

För vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer inom medicinsk teknik. Det kan vara att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik.

Ansök senast 6 april

Stängd
Stängde 12 april 2016

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Stängde 12 april 2016

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Senast uppdaterad 12 januari 2017 Statistik för sidan Diarienummer 2016-00232