Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Medtech4Health innovatörer

Programmet ska bidra till att åtgärda luckor i det svenska innovationssystemet för medicinteknik. Fokus är patientens delaktighet och en hållbar vård och omsorg.

Öppna ansökningstillfällen

16
Medtech4Health: Medicinteknik inom vård och omsorg
Stänger om 16 dagar

Vi vill ge vård- och omsorgsorganisationer möjlighet att arbeta effektivt med nya innovativa medicintekniska lösningar.

Tidigare ansökningstillfällen

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2022
Stängde 8 november 2022

Utlysningen Innovationer i vård och omsorg 2022 syftar till att ge anställda inom vård och omsorg möjlighet att arbeta med innovation. Arbetet ska stödja utveckling och kommersialisering, och/eller utvärdering, anpassning och införande av ny-skapande medicintekniska lösningar i den sökandes vård- eller omsorgs-verksamhet. Lösningarna ska tydligt bidra till att lösa en väldefinierad utmaning i den sökandes verksamhet. Samverkan med akademi eller företrädare för patienter är önskvärt men inte nödvändigt. Projektet kan till exempel handla om att utveckla eller testa och utvärdera nya medicintekniska lösningar, samt analysera behovet att anpassa tjänster, processer och organisation för att kunna införa lösningen i den egna vård- och omsorgsverksamheten. Projektet kan också fokusera på att definiera krav och behov för att möjliggöra utveckling eller upphandling av ny innovativ medicinteknisk utrustning inom samma verksamhet.

Medtech4Health - Innovatörer i vård och omsorg 2021
Stängde 31 mars 2021

Utlysningen riktar sig till vård- och omsorgsgivare med projekt inom medicinteknik, till exempel att utvärdera eller validera idéer eller teknik, eller att möjliggöra utveckling eller upphandling av ny medicinteknisk utrustning.

Innovationer inom medicinsk teknik
Stängde 6 april 2017

För vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer inom medicinsk teknik. Det kan vara att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik.

Ansök senast 6 april

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Medtech4Healths webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2016-00232

Statistik för sidan