Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medtech4Health innovatörer

Programmet ska bidra till att åtgärda luckor i det svenska innovationssystemet för medicinteknik. Fokus är patientens delaktighet och en hållbar vård och omsorg.

Tidigare ansökningstillfällen

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2022
Stängde 8 november 2022

Utlysningen Innovationer i vård och omsorg 2022 syftar till att ge anställda inom vård och omsorg möjlighet att arbeta med innovation. Arbetet ska stödja utveckling och kommersialisering, och/eller utvärdering, anpassning och införande av ny-skapande medicintekniska lösningar i den sökandes vård- eller omsorgs-verksamhet. Lösningarna ska tydligt bidra till att lösa en väldefinierad utmaning i den sökandes verksamhet. Samverkan med akademi eller företrädare för patienter är önskvärt men inte nödvändigt. Projektet kan till exempel handla om att utveckla eller testa och utvärdera nya medicintekniska lösningar, samt analysera behovet att anpassa tjänster, processer och organisation för att kunna införa lösningen i den egna vård- och omsorgsverksamheten. Projektet kan också fokusera på att definiera krav och behov för att möjliggöra utveckling eller upphandling av ny innovativ medicinteknisk utrustning inom samma verksamhet.

Medtech4Health - Innovatörer i vård och omsorg 2021
Stängde 31 mars 2021

Utlysningen riktar sig till vård- och omsorgsgivare med projekt inom medicinteknik, till exempel att utvärdera eller validera idéer eller teknik, eller att möjliggöra utveckling eller upphandling av ny medicinteknisk utrustning.

Medtech4Health: Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2020
Stängde 11 mars 2020

För projekt som vill utveckla ny eller befintlig teknik på ett nytt sätt för att förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården.

Medtech4Health: stöd till innovatörer i vård och omsorg 2019
Stängde 28 februari 2019

Vi riktar oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården. 

Innovationer inom medicinsk teknik
Stängde 6 april 2017

För vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer inom medicinsk teknik. Det kan vara att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik.

Ansök senast 6 april

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Medtech4Healths webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 6 juli 2023

Diarienummer 2016-00232

Statistik för sidan