Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medtech4Health - Innovatörer i vård och omsorg 2021

Utlysningen Innovatörer i vård och omsorg 2021 riktar sig till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar medicinteknik. Samverkan med en akademisk part är önskvärt men inte nödvändigt.   Projektet kan till exempel handla om att utvärdera idéer som tagits fram hos vård- och omsorgsgivare och validera att dessa har förutsättningar att kommersialiseras, eller att testa och utvärdera ny teknik för att möjliggöra implementering. Projektet kan också fokusera på att definiera krav och behov för att möjliggöra utveckling eller upphandling av ny innovativ medicinteknisk utrustning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling av medicintekniska idéer från vård- och omsorgsgivare. T.ex. testa ny teknik, anpassning för implementering av ny teknik eller arbete med utmaningar inom upphandling.

Vem kan söka?

Vård- och omsorgsgivare inom offentlig eller privat sektor. Samverkan med akademi eller företrädare för patienter är önskvärt men inte nödvändigt.

Hur mycket kan ni söka?

Lägst 300 000 kronor och högst 1 000 000 kronor. För högre belopp än 500 000 krävs viss medfinansiering.

Viktiga datum

Är du intresserad av att söka och har frågor? Vi erbjuder två digitala frågestunder. Du behöver inte anmäla dig utan kan ansluta direkt till mötet. Använd länkarna i tidslinjen för att komma till mötet.

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Tegnesjö

  Utlysningsansvarig

  + 4684733039

  Jonas Binnmyr

  Handläggare

  + 4684733039

  Therese Porsklint

  Utlysningsadministratör

  + 4684733028

  Jonas Sareld

  Programchef Medtech4Health. Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 73 838 70 80

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-01031

  Statistik för sidan