Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2022

Utlysningen Innovationer i vård och omsorg 2022 syftar till att ge anställda inom vård och omsorg möjlighet att arbeta med innovation. Arbetet ska stödja utveckling och kommersialisering, och/eller utvärdering, anpassning och införande av ny-skapande medicintekniska lösningar i den sökandes vård- eller omsorgs-verksamhet. Lösningarna ska tydligt bidra till att lösa en väldefinierad utmaning i den sökandes verksamhet. Samverkan med akademi eller företrädare för patienter är önskvärt men inte nödvändigt. Projektet kan till exempel handla om att utveckla eller testa och utvärdera nya medicintekniska lösningar, samt analysera behovet att anpassa tjänster, processer och organisation för att kunna införa lösningen i den egna vård- och omsorgsverksamheten. Projektet kan också fokusera på att definiera krav och behov för att möjliggöra utveckling eller upphandling av ny innovativ medicinteknisk utrustning inom samma verksamhet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling, test och utvärdering av medicintekniska idéer i vård- och omsorgsgivares verksamhet. T.ex. testa ny teknik, utreda verksamhetsanpassning för implementering av ny teknik eller arbete med utmaningar inom upphandling.

Vem kan söka?

Vård- och omsorgsgivande organisation inom offentlig eller privat sektor för kostnader i sin verksamhet. Samverkan med akademi eller företrädare för patienter är önskvärt men inte nödvändigt.

Hur mycket kan ni söka?

Lägst 300 000 kronor och högst 1 000 000 kronor. För högre belopp än 500 000 krävs medfinansiering.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Eva Nyman

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 32 09

  Therese Porsklint

  Administratör

  +46 8 473 30 28

  Henrik Mindedal

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 888 84 45

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-02747

  Statistik för sidan