Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Studie av definition och tillämpning av begreppet tillgänglighetsdesign

En studie som underlag för tillämpning av begreppet tillgänglighetsdesign

Bokomslag Studie av definition och tillämpning av begreppet tillgänglighetsdesign
Utgiven
2019-februari
Serienummer
Vinnova Rapport VR 2019:02
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Författare
RISE Research Institutes of Sweden
ISBN
978-91-87537-81-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
38

Vinnovas fick i regleringsbrevet 2017 ett särskilt uppdrag att satsa på Tillgänglighetsdesign. Satsningen skulle bidra till att verksam¬heter, miljöer och tjänster utformas universellt så att de blir tillgängliga och användbara för alla människor, oavsett funktionsnedsättningar, kön, ålder eller bakgrund och den ska uppmuntra till nya innovationssamarbeten. I uppdraget ingick även att genomföra dialoger och belysa olika perspektiv inom området.

I rapporten, presenteras den studie som RISE genomfört inom ramen för uppdraget, där begreppet tillgänglighetsdesign och universell utformning analyseras och diskuteras i förhållande till innovation. Studien kan ses som ett inspel till Vinnovas verksamhet samtidigt som den bedöms vara av intresse för andra aktörer inom området.

Med förhoppning om att rapporten ska ligga till grund för ytterligare dialog och samverkan i syfte att skapa nya lösningar vill Vinnova sprida rapporten för att fler ska ta del av den kunskap som presenteras.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan