Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Studie av definition och tillämpning av begreppet tillgänglighetsdesign

En studie som underlag för tillämpning av begreppet tillgänglighetsdesign

Book cover Studie av definition och tillämpning av begreppet tillgänglighetsdesign
Published
2019-February
Series number
Vinnova Rapport VR 2019:02
Publisher
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Author
RISE Research Institutes of Sweden
ISBN
978-91-87537-81-3
ISSN
1650-3104
Number of pages
38

Vinnovas fick i regleringsbrevet 2017 ett särskilt uppdrag att satsa på Tillgänglighetsdesign. Satsningen skulle bidra till att verksam¬heter, miljöer och tjänster utformas universellt så att de blir tillgängliga och användbara för alla människor, oavsett funktionsnedsättningar, kön, ålder eller bakgrund och den ska uppmuntra till nya innovationssamarbeten. I uppdraget ingick även att genomföra dialoger och belysa olika perspektiv inom området.

I rapporten, presenteras den studie som RISE genomfört inom ramen för uppdraget, där begreppet tillgänglighetsdesign och universell utformning analyseras och diskuteras i förhållande till innovation. Studien kan ses som ett inspel till Vinnovas verksamhet samtidigt som den bedöms vara av intresse för andra aktörer inom området.

Med förhoppning om att rapporten ska ligga till grund för ytterligare dialog och samverkan i syfte att skapa nya lösningar vill Vinnova sprida rapporten för att fler ska ta del av den kunskap som presenteras.

Last updated 15 December 2022

Page statistics