Utgiven
2011-april
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2011:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-39-7
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
28
Författare
Sandra Olivera - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-00502
Ämne
EU

Detta är en sammanfattning av lägesrapporten om det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Den här sammanfattningen redovisar övergripande det svenska deltagandet i EU:s ramprogram och är en del i det strategiska arbete som Vinnova bedriver runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

EU-kommissionen presenterade nyligen sin nya forsknings- och innovationsstrategi Innovation Union som framhåller att vi måste öka innovationsförmågan inom hela EU och fokusera våra gemensamma satsningar för att klara den globala konkurrensen. Innovation Union pekar tydligt ut i vilken riktning EU vill gå. Fokuserade satsningar på innovationsområdet inom en rad utmaningar är avgörande för både Sveriges och EU:s konkurrenskraft. Mycket tyder på att återstående åren för FP7 kommer att genomsyras av den nya strategin.

För full version se "Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)" (Vinnova Rapport/Analys VA 2011:04).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (745 kB)