Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7

Lägesrapport 2007-2010 - Fokus SMF

Book cover Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7
Published
2011-April
Series number
VA 2011:05
Publisher
Vinnova
Author
Sandra Olivera - Vinnova
ISBN
978-91-86517-39-7
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
28

Detta är en sammanfattning av lägesrapporten om det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Den här sammanfattningen redovisar övergripande det svenska deltagandet i EU:s ramprogram och är en del i det strategiska arbete som Vinnova bedriver runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

EU-kommissionen presenterade nyligen sin nya forsknings- och innovationsstrategi Innovation Union som framhåller att vi måste öka innovationsförmågan inom hela EU och fokusera våra gemensamma satsningar för att klara den globala konkurrensen. Innovation Union pekar tydligt ut i vilken riktning EU vill gå. Fokuserade satsningar på innovationsområdet inom en rad utmaningar är avgörande för både Sveriges och EU:s konkurrenskraft. Mycket tyder på att återstående åren för FP7 kommer att genomsyras av den nya strategin.

För full version se "Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)" (Vinnova Rapport/Analys VA 2011:04).

Last updated 15 December 2022

Page statistics