Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)

Lägesrapport 2007-2010 - Fokus SMF

Bokomslag Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)
Utgiven
2011-mars
Serienummer
VA 2011:04
Utgivare
Vinnova
Författare
Sandra Olivera - Vinnova
ISBN
978-91-86517-34-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
78

EU-kommissionen presenterade nyligen sin nya forsknings- och innovationsstrategi Innovation Union som framhåller att vi måste öka innovationsförmågan inom hela EU och fokusera våra gemensamma satsningar för att klara den globala konkurrensen. Innovation Union pekar tydligt ut i vilken riktning EU vill gå. Fokuserade satsningar på innovationsområdet inom en rad utmaningar är avgörande för både Sveriges och EU:s konkurrenskraft. Mycket tyder på att återstående åren för FP7 kommer att genomsyras av den nya strategin.

Sverige befinner sig bland de 10 främsta länderna inom EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Fram till oktober 2010, motsvarade det svenska deltagandet 3,9 procent av samtliga beviljade medel, vilket betyder att 622 miljoner euro kontrakterats.

Universitet och högskolor utgör den största gruppen deltagare i ramprogrammet både för Sverige och för övriga medverkande länder. Näringslivet och SMF har en viktig roll att spela inom programmet och utgör idag ca en fjärdedel av alla deltaganden. Det är viktigt att framhålla att en stor del av budgeten ännu inte kontrakterats, vilket betyder att stora möjligheter kvarstår för svenska aktörer att delta i FP7 under åren fram till 2013.

Denna rapport utgör redovisningen av Vinnovas uppdrag att rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Den beskriver och kommenterar statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7. Rapporten är dessutom en del i det strategiska ­arbete som Vinnova bedriver runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

För kortversion se "Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7"  (Vinnova Rapport/Analys VA 2011:05).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan